ชวนชมลาว + โรงแรม ที่พัก ลาว + ทัวร์ลาว แพ็คเกจทัวร์ลาว ท่องเที่ยวลาว ลาวเหนือ ลาวกลาง ลาวใต้ เวียงจันทน์ หลวงพระบาง เชียงขวาง วังเวียง จำปาสัก ปากเซ รวมข้อมูลท่องเที่ยวลาว

                                                      Hotels & Guesthouses

  List of Guesthouses

List of Guesthouse in Attapeu Province

Thavivanh Guesthouse

Ban Xeyai , Samakkhixai District, Attapeu Province.

Tel: (856-31) 211090.

Souksomphon Guesthouse Ban Watluang ,Samakkhixai District, Attapeu Province.

Tel: (856-31) 214079.

Alounmai Guesthouse Ban Watluang, Samakkixai District, Attapeu Province.

Tel: (856-31) 211250.

Ampone Guesthouse Ban Boungxai, Samakkixai District, Attapeu Province.

Tel: (856-31) 211069.

Red Cross Guesthouse Ban Saisamphanh, Samakkixai District, Attapeu Province. Tel: (856-31) 211081. List of Guesthouse in Bokeo Province

Arimid Guesthouse

Saykang street, Houexay District, Bokeo Province.

Tel: (856-84) 211 040.

Manilath Guesthouse Saykang Street , Houexay District, Bokeo Province.

Tel: (856-84) 211 503.

Thavisinh Guesthouse Saykang Street, Houexay District, Bokeo Province.

Tel: (856-84) 211 155.

Houexay Guesthouse Saykang Street , Houexay District, Bokeo Province.

Tel: (856-84) 211 064.

Phetdakham Guesthouse Saykang Street, Houexai District, Bokeo Province.

Tel: (856-84) 211 198.

Chalensinh Guesthouse Kemkong Street, Ton Pheung District, Bokeo Province.

(856-84) 211 593.

Resort yoddoy Saykang Street , Houexay District, Bokeo Province.

Tel: (856-84) 211 076.

Vangview Resort Saykang Street , Houexay District, Bokeo Province. Tel: (856-84) 211 444. List of Guesthouse in Bolikhamxay Province

Phonxai Guesthouse

Ban Phonxai, Pakxan District, Bolikhamxay Province.

Tel: (856-54) 212 049.

Phoudoi Pakxan Guesthouse Ban Mixay, Pakxan District, Bolikhamxay Province.

Tel: (856-54) 212 303.

Maelieng Boukhai Guesthouse Ban Simoungkhoun, Pakxan District, Bolikhamxay Province.

Tel: (856-54) 212 638.

Ladounao
Pakxan District, Bolikhamxay Province.

Resort Lakxao
Khamkheut District, Bolikhamxay Province.

Saibouthong Guesthouse
Lakxao Khamkheut District, Bolikhamxay Province.

Sounkulab Rersort
Pakxan District, Bolikhamxay Province.

Viengvilay Guesthouse Pakxan District, Bolikhamxay Province. List of Guesthouse in Champasack Province

Khonphapheng Guesthouse I,II

Ban Kheenak, Khong District, Champasack Province.

Muongkhong Guesthouse Ban Kangkhong, Champasack Province.

Tel: (856-31) 213 011.

Saladonekhong Guesthouse Ban Kangkhong, Khong District, Champasack Province.

Tel: (856-31) 212 725.

Salawatphou Guesthouse No 14 Road, Champasak District, Champasack Province.

Tel: (856-31) 212 213.

Salasouksanh Guesthouse
Ban Xiengkhuang, Khong District, Champasack Province.

Vannapha Guesthouse Ban Thong, Pakse District, Champasack Province.

Tel: (856-31) 212 502.

Bounma Guesthouse
Khong District, Champasack Province.

Dokchampa Guesthouse
Champasak District, Champasack Province.

Donekhong Guesthouse
Khong District, Champasack Province.

Indocruse Boatel Ban Watluang, Pakse District, Champasack Province.

Tel: (856-31) 212 836.

Kangkhong Guesthouse
Khong District, Champasack Province.

Khamphui Guesthouse
Champasack District, Champasack Province.

Kheenak Guesthouse
Ban Kheenak, Khong District, Champasack Province.

Melisibounhuang Guesthouse
Pakse District, Champasack Province.

Saythong Guesthouse
Champasak District, Champasack Province.

Vannapha Guesthouse Ban Thaluang, Pakse District, Champasack Province.

Tel: (856-31) 212 502.

Villa Muongkhong Khong District, Champasack Province. Tel: (856-31) 213 011, 212 503. List of Guesthouse in Huaphanh Province

Outhaithany Guesthouse

Phati Street, Xamneua District, Huaphanh Province.

Tel: (856-64) 312 121.

Phanxam Guesthouse Phati Street, Xamneua District, Huaphanh Province.

Tel: (856-64) 312 255.

Phanxay Guesthouse Xamneua District, Huaphanh Province.

Tel: (856-64) 312 115.

Kaemxam Guesthouse Phati Street, Xamneua District, Huaphanh Province.

Tel: (856-64) 312 111.

Phouthong Guesthouse 041 Phati Street, Xamneua District, Huaphanh Province.

Tel: ( 856-64) 312 271.

Thamuong Guesthouse Phati Street, Xamneua District, Huaphanh Province. Tel: (856-64) 312 141. List of Guesthouse in Khammouane Province

Phoudoi Guesthouse

Kuvoravong Street, Thakhek District, Khammouane Province.

Tel: (856-51) 212 048.

Souksomboune Guesthouse Setthathirat Street , Thakhek District, Khammouane Province. Tel: (856-51) 212 225. List of Guesthouse in Luang Namtha Province

Adeema Resort

Sing District, Luang Namtha Province.

Champadeng Guesthouse Ban Xiengchay, Sing District, Luang Namtha Province.

Tel: (856-81) 212 374.

Darasavath Guesthouse Ban Nongbouavieng, Namtha District, Luang Namtha Province.

Tel: (856-86) 211 299.

Inthanuan Resort
Ban Xiengchay, Sing District, Luang Namtha Province.

Phaikham Guesthouse Ban Phonxay, Namtha District, Luang Namtha Province.

Tel: (856-86) 312 302.

Luangnamtha Guesthouse Ban Xaysomboune, Namtha District, Luang Namtha Province.

Tel: (856-86) 312 087.

Manichan Guesthouse Ban Phonxay, Namtha District, Luang Namtha Province.

Tel: (856-86) 312 209.

Muongsing Guesthouse Ban Xiengchay, Sing District, Luang Namtha Province.

Tel: (856-81) 212 371.

Nongbouavieng Guesthouse Namtha District, Luang Namtha Province.

Tel: (856-86) 312 359.

Saykhonglongsak Guest house Ban Oudomsinh, Namtha District, Luang Namtha Province.

Tel: (856-86) 312 257.

Saengdeuane Guest house Ban Xiengchay, Sing District, Luang Namtha Province.

Tel: (856-81) 212 376.

Singmixay Guesthouse Ban Xiengyeun, Sing District, Luang Namtha Province.

Tel: (856-81) 212 364.

Sinsavanh Guest house Ban Xaysomboune, Namtha District, Luang Namtha Province.

Tel: (856-86) 211 141.

Viengxay Guest house Ban Luang, Sing District, Luang Namtha Province.

Tel: (856-81) 312 372.

Boat Landing Guesthouse Ban Luang, Namtha District, Luang Namtha Province. Tel: (856-86) 322 398. Email: [email protected]

Website: www.theboatlanding.com

Palan Guesthouse Ban Nahome, Namtha District, Luang Namtha Province.

Tel: (856-86) 312 439.

Soulivong Guesthouse Ban Nongbouavieng, Namtha District, Luang Namtha Province.

Tel: (856-86) 312 253.

Busstation Guesthouse Ban Phonxay, Namtha District, Luang Namtha Province.

Tel: (856-86) 212 090.

Vila Guesthouse Ban NongbouaVieng, Namtha District, Luang Namtha Province.

Tel: (856-86) 312 452.

Chaleunsinh Guesthouse Ban Naviengkham, Namtha District, Luang Namtha Province.

Tel: (856-86) 211 123, 312 3936.

Bounvong Guesthouse Ban Nongbouavieng, Namtha District, Luang Namtha Province.

Tel: (856-86) 312 356.

Koesouphon Guesthouse
Ban NongbouaVieng, Namtha District, Luang Namtha Province.

Tailue Guesthouse Ban Xiengchay, Sing District, Luang Namtha Province.

Tel: (856-81) 212 375.

DanNeua Guesthouse Ban Xiengchay, Sing District, Luang Namtha Province.

Tel: (856-81) 212 069.

Puoui Guesthouse Ban Singchaleun, Sing District, Luang Namtha Province.

Tel: (856-86) 212 348.

Chiengteung Eco-lodge Ban That, Sing District, Luang Namtha Province. Tel: (856-81) 312 083. List of Guesthouse in Luang Prabang Province

Calao Guesthouse

P.O. Box: 230, Soulingavongsa Street, Luangprabang District, Luang Prabang Province.

Tel: (856-71) 212 100.

Banlao Guesthouse Manolom Street, Luangprabang District, Luang Prabang Province. Tel: (856-71) 252 078.

Fax: (856-71) 212 438.

Boun Gnine Guesthouse Phouvao Street, Luangprabang District, Luang Prabang Province.

Tel: (856-71) 212 274.

Bounthan Guesthouse Phouvao Street, Luangprabang District, Luang Prabang Province.

Tel: (856-71) 252 111.

Chaleunsouk Guesthouse Tomkham Street, Luangprabang District, Luang Prabang Province.

Tel: (856-71) 212 747.

Chaligna Guesthouse Souvannaphoum Street, Luangprabang District, Luang Prabang Province.

Tel: (856-71) 252 154.

Chanthi Banchith Guesthouse
Watthad Street, Luangprabang District, Luang Prabang Province.

Desa Guesthouse Houakhong Street, Luangprabang district, Luang Prabang Province.

Tel: (856-71) 212 026.

Duangchampa Guesthouse Kingkitsarath Street, Luangprabang district, Luang Prabang Province.

Tel: (856-71) 212 420.

Huangpasueth Guesthouse Bubpha Street, Luangprabang district, Luang Prabang Province.

Tel: (856-71) 570 032.

Keopathou Guesthouse Phouvao Street, Luangprabang District, Luang Prabang Province.

Tel: (856-71) 212 978.

Keovansy Guesthouse Phouvao Street, Luangprabang District, Luang Prabang Province.

Tel: (856-71) 252 195.

Khone Guesthouse
Vixoun Street, Luangprabang District, Luang Prabang Province.

Khounsavanh Guesthouse Tomkham Street, Luangprabang District, Luang Prabang Province.

Tel: (856-71) 212 297.

Lanexang Guesthouse Vixounnarath Street, Luangprabang District, Luang Prabang Province.

Tel: (856-71) 212 794.

Rattana Guesthouse Sisavangvong Street, Luangprabang District, Luang Prabang Province.

Tel: (856-71) 252 255.

Maniphone Guesthouse Phouvao Street, Ban Pongkham, Luangprabang District, Luang Prabang Province. Tel: (856-71) 212 636.

Fax: (856-71) 212 636.

Manilath Guesthouse Souvannabanlang Street , Luangprabang District, Luang Prabang Province. Tel: (856-71) 212 371.

Fax: (856-20) 512 842.

Mekong Guesthouse 57/7 Khaemkhong Street, Luangprabang District, Luang Prabang Province.

Tel: (856-71) 212 752.

Meunna Guesthouse Chaoxomphou Stree, Luangprabang District, Luang Prabang Province.

Tel: (856-71) 212 261.

Mixay Guesthouse Pasamun Street, Luangprabang District, Luang Prabang Province.

Tel: (856-71) 213 035.

Paphai Guesthouse Ban Paphai, Luangprabang District, Luang Prabang Province.

Tel: (856-71) 212 752.

Pathoumphone Guesthouse
Soukkaseum Street, Luangprabang District, Luang Prabang Province.

Phetmanithone Guesthouse Chaoxomphou Street, Luangprabang District, Luang Prabang Province.

Tel: (856-71) 212 452.

Phounesab Guesthouse Sisavangvong Street, Luangprabang District, Luang Prabang Province. Tel: (856-71) 212 975.

Sabaidee Guesthouse

N:70 Thamikarat Road, Ban Mano, Luang Prabang Province. Tel: (856-71) 253143. Fax: (856-71) 253328. Mobile:(856-20) 5618275. Email: [email protected] or [email protected]. List of Guesthouse in Savannakhet Province

Savansaykhong Guesthouse

Tahea Street, Khanthabuly District, Savannakhet Province.

Tel: (856-41) 212 775.

Xayamoungkhoune Guesthouse Lasavongseuk Street , Khanthabuly District, Savannakhet Province.

Tel: (856-41) 212 426.

Savanphatthana Guesthouse Senna Street, Khanthabuly District, Savannakhet Province.

Tel: (856-41) 213 955.

Mekhong Guesthouse Tahea Street, Khanthabuly District, Savannakhet Province.

Tel: (856-41) 212 249.

Homkeao Guesthouse Kaison Street, Khanthabuly District, Savannakhet Province.

Tel: (856-41) 212 342.

Mekhongchamkat Guesthouse Kaison Street, Khanthabuly District, Savannakhet Province.

Tel: (856-41) 212 342.

Vilaysack Guesthouse Ladsadanai Street, Khanthabuly District, Savannakhet Province.

Tel: (856-41) 213 604.

Nilamonpaphao Guesthouse 9 Number Street, Khanthabuly District, Savannakhet Province.

Tel: (856-41) 212 342

Olod Guesthouse 9 Number Street, Khanthabuly District, Savannakhet Province.

Tel: (856-41) 212 831.

Souphaphone Guesthouse Chaimuang Street, Khanthabuly District, Savannakhet Province.

Tel: (856-41) 214 150.

Pasanmith Guesthouse Oudomsin Street, Khanthabuly District, Savannakhet Province.

Tel: (856-41) 212 026.

Soulinsouk Guesthouse Makkasavan Street, Khanthabuly District, Savannakhet Province.

Tel: (856-41) 213 436.

Sykham Guesthouse
9 Number Street, Phine District, Savannakhet Province.

Xaysouk Guesthouse Phetsalath Street, Khanthabuly District, Savannakhet Province.

Tel: (856-41) 212 207.

Tongphaxay Guesthouse 13 Number Street, Outhoumphone District, Savannakhet Province.

Tel: (856-41) 431 102.

Sonxay Guesthouse 9 Number Street, Outhoumphone District, Savannakhet Province.

Tel: (856-41) 431 276.

Malapheth Guesthouse Chomkeo Street, Khanthabuly District, Savannakhet Province.

Tel: (856-41) 212 517.

Phidsamai Guesthouse
13 Number Street, Songkhone District, Savannakhet Province.

Savansomchai Guesthouse Chaokin Street, Khanthabuly District, Savannakhet Province.

Mobile: (856-20) 554 0729.

Daoheuang Guesthouse Kaison Street, Khanthabuly District, Savannakhet Province.

Tel: (856-41) 215 256.

Pathoumphone Guesthouse Santisouk Street, Khanthabuly District, Savannakhet Province.

Mobile: (856-20) 554 0361.

Phetnakhon Guesthouse 13 Number Street, Khanthabuly District, Savannakhet Province.

Mobile: (856-20) 554 0416.

Phonsavangtai Guesthouse Sivilai Street, Khanthabuly District, Savannakhet Province.

Mobile: (856-20) 213 284.

Khounthalilack Guesthouse Xiengsa Street, Khanthabuly District, Savannakhet Province.

Tel: (856-41) 212 797.

Xokamnouay Guesthouse Chaimeuang Street, Khanthabuly District, Savannakhet Province.

Tel: (856-41) 214 928.

Phonnimith Guesthouse Dindengkeha Street, Khanthabuly District, Savannakhet Province.

Mobile: (856-20) 554 0720.

Lina Guesthouse Chaokin Street, Khanthabuly District, Savannakhet Province.

Tel: (856-41) 212 404.

Vidary Guesthouse Chomkeo Street, Khanthabuly District, Savannakhet Province.

Tel: (856-41) 212 270.

Phoumixai Guesthouse
13 Number Street, Songkhone District, Savannakhet Province.

Sisomphone Guesthouse
9 Number Street , Phine District, Savannakhet Province.

Viengxai Guesthouse 9 Number Street, Xepon District, Savannakhet Province.

Tel: (856-41) 214 895.

Anousone Guesthouse Sysavangvong Street, Khanthabuly District, Savannakhet Province.

Tel: (856-41) 212 339.

Sodachan Guesthouse Dindengkeha Street, Khanthabuly District, Savannakhet Province.

Tel: (856-41) 212 354.

Savansoukchai Guesthouse Payapouy Street, Khanthabuly District, Savannakhet Province.

Tel: (856-41) 212 321.

Nongsoda Guesthouse Tehea Street, Khanthabuly District, Savannakhet Province.

Tel: (856-41) 212 522.

Vannysouk Guesthouse Dkhanpasa Street, Khanthabuly District, Savannakhet Province.

Tel: (856-41) 212 521.

Sanya Guesthouse
9 Number Street, Xeponh District, Savannakhet Province.

Hongthong Guesthouse 13 Number Street, Champhone District, Savannakhet Province.

Tel: (856-41) 214 985.

Nangtoun Guesthouse
9 Number Street, Xepon District, Savannakhet Province.

Chansamone Guesthouse Kaisone Street, Khanthabuly District, Savannakhet Province.

Mobile : (856-20) 554 0077.

Champhone Guesthouse Champhone District, Savannakhet Province.

Tel: (856-41) 311 046.

Mody Guesthouse
Soy A1 Street, Khanthabuly District, Savannakhet Province.

Lamngeunh Guesthouse 9 Number Street, Phine District, Savannakhet Province. Tel: (856-41) 214 971. List of Guesthouse in Vientiane Capital

Vannasinh Guesthouse

Anou Village, Unit 09, Chanthabury District, Vientiane Capital. Tel: (856-21) 222020, 218707.

Fax: (856-20) 5514849.

Somphone Guesthouse Dongmieng Rd, No. 139/02 unit 12, Chanthabuly District, Vientiane Capital. Tel: (856-21) 240711. Fax: (856-21) 240711.

Mobile: (856-20) 5676114

Virasack Guesthouse No 002, Thai-Lao friendship Rd, Ban Thongkang, Vientiane Capital. Tel: (856-21) 350 445 . Mobile: (856-20) 5606 191. Email: [email protected]

Website: www.virasack.8m.com

Soradith Guesthouse P.o Box. 5206, 150, Ban dongpalane thong, Vientiane Capital. Tel: (856-21) 413651,412233.

Fax: (856-21) 413651.

Viengthong Guesthouse Ban Phiawat No.8 Unit1, Sisattanak District, Vientiane Capital. Tel: (856-21) 212 095. Fax: (856-21) 212 095.

Mobile: (856-20) 5502 075.

Lakeo Guesthouse Sibounheuang Rd , Chanthaboury District, Vientiane Capital. Tel: (856-21) 214 925. Fax: (856-21) 214 930.

Email: [email protected]

Villa Sisavad 117/92 Ban Sisavad Neua, Chanthaboury District, Vientiane Capital. Tel: (856-21) 212 719. Fax: (856-21) 212 719. Email: [email protected]

Website: http://villa.sisavad.free.fr

Lovan Guesthouse Phanompen Rd. , Ban Mixay, Chanthaboury District, Vientiane Capital. Tel: (856-21) 213 307.

Mobile: (856-20) 550 9243.

Kesada Guesthouse P.O Box: 5611/9236, ThatKhao Road, Ban Phapho, Sisattanak Dist, Vientiane Capital. Tel: (856-21) 2410 345. Fax: (856-21) 215831.

Mobile: (856-20) 5511 824,

Syri 1 Guesthouse Ban Anou, Next to National Stadium, Vientiane Capital.

Tel: (856-21) 212 682.

Syri 2 Guesthouse 63/6-7 Setthathirat Rd, Vientiane Capital. Tel: (856-21) 241 345. Fax: (856-21) 241 345 . Mobile : (856-20) 561 6968. Email: [email protected] List of Guesthouse in Xayabouly Province

Saylomyen Guesthouse

Simouang vill, Xayabouly Province.

Tel: (856-074) 211 156.

Bounvong Guesthouse Sikhoun Vill, Xayabouly Province.

Tel: (856-074) 211 529.

Tou Tou Guesthouse Dokngeun Vill, Xayabouly Province.

Tel: (856-074) 211 119.

Daochan Guesthouse Nonesavanh Vill, Xayabouly Province.

Tel: (856-074) 244 168.

Bounsom Guesthouse Phabong Vill, Xayabouly Province.

Tel: (856-074)

HongKham Guesthouse Hongsa Dist, Xayabouly Province.

Tel: (856-074) 211 787.

Namping Guesthouse SIsa Adsompou Vill, Paklay Dist, Xayabouly Province. Tel: (856-074) 211765.

Mobile: (020) 9977068, 9872 770.

Phabong Guesthouse
Phabong Vill, Khop District, Xayabouly Province.

Soukkhi Guesthouse
Nuxane Vill, BorTand District, Xayabouly Province.

Houmpheng Guesthouse
Mai Vill, XiengHome District, Xayabouly Province.

Porseud Guesthouse
Phonehin Vill, Phieng District, Xayabouly Province.

Thao vong Guesthouse
Sengchaleun Vill, Phieng District, Xayabouly Province.

Seng Ane Guesthouse Phonehin Vill, Phieng District, Xayabouly Province. Tel: (856-074)

Fax: (856-074)

Phoungeun Guesthouse Naxing Vill, Phieng District, Xayabouly Province.

Tel: (856-074) 211 013.

Thaokan Guesthouse Houay Aoum Vill, Phieng District, Xayabouly Province.

Tel: (856-074) 211 013.

Chaleunsap Guesthouse
Chamecheng Vill, Kandthao District, Xayabouly Province.

Aouangdoi Guesthouse
Chomekeo Vill, Kandthao District, Xayabouly Province.

Phimmasone Guesthouse
Chomekeo Vill, Kandthao District, Xayabouly Province.

Saynamkair Guesthouse Hongsa District, Xayabouly Province.

Tel: (856-074) 211 786.

SisuphanGuesthouse Hongsa District, Xayabouly Province.

Tel: (856-074)211 791.

Saynamngeun Guesthouse Namgeun Vill, Xayabouly Province.

Tel: (856-074)

Chaleunxay Guesthouse Namgeun Vill, Xayabouly Province. Tel: (856-074)

Fax: (856-074)

Khamko Guesthouse Namgeun Vill, Xayabouly Province.

Tel: (856-074)

Thaokand Guesthouse Siphoum Vill. Kandthao District, Xayabouly Province.

Tel: (856-074)

Silivanh Guesthouse Siphoum Vill. Kandthao District, Xayabouly Province.

Tel: (856-074) 211 813.

Minta Guesthouse Chomephet Vill. Kandthao District, Xayabouly Province.

Tel: (856-074) 211 841.

Danechapa Guesthouse Simuang Vill, Xayabouli District, Xayabouly Province.

Tel: (856-074)

Somboun Guesthouse Nasavang Vill, Xayabouly Province.

Tel: (856-074) 211 763.

Hongvilay Guesthouse Simuang Vill. Xayabouli District, Xayabouly Province.

Tel: (856-074) 211 068.

BouaThong Guesthouse Natornoy Vill. Xayabouli District, Xayabouly Province.

Tel: (856-074) 211 637.

Hongkham Guesthouse Simuang Vill. Xayabouli District, Xayabouly Province.

Tel: (856-074) 211 381.

Pavina Guesthouse Simuang Vill. Xayabouli District, Xayabouly Province.

Tel: (856-074) 211 608.

Khemkhong Guesthouse Nasavang Vill, Xayabouly Province.

Tel: (856-074) 211 733.

Vannasone Guesthouse Sisavang Vill, Xayabouly Province.

Tel: (856-074) 211 767.

Khamsamay Guesthouse Nasavang Vill, Xayabouly Province. Tel: (856-074) 209802918.

Fax: (856-074)

Lamdouane Guesthouse Sisavang Vill, Xayabouly Province0.

Tel: (856-074) 209803451.

Keoaloun Guesthouse Simuang Vill. Xayabouli District, Xayabouly Province. Tel: (856-074) 211 013.

Fax: (856-074)

Thantavanh Guesthouse Simuang Vill. Xayabouli District, Xayabouly Province.

Tel: (856-074) 211 162.

Sengchaleun Guesthouse Nasavang Vill, Xayabouly Province. Tel: (856-074) 211 995. List of Guesthouse in Xieng Khouang Province

Viengthong Guesthouse

Ban Phonsavan, Xieng Khouang Province.

Tel: (856-61) 312 047.

Xiengkhuang mai Guesthouse Ban Phonsavan, Xieng Khouang Province.

Tel: (856-61) 312 049.

Phouchan Guest house Ban Phonsavan, Xieng Khouang Province. Tel: (856-61) 312 113. List of Guesthouse in Oudomxay Province

Dokbuadeng Guesthouse

(856-81) 312 143.

Bolaven Guesthouse
Road No.2 Ban Phouxay, Xai District, Oudomxay Province.

Dokkhoune Guesthouse
Road No. 3, Pakbeng District, Oudomxay Province.

Dongsanguan Guesthouse Ban Bouamfeuang, Xai District, Oudomxay Province.

Tel: (856-81) 312 271.

Linda Guesthouse
Road No. 2, Ban Bouamfeuang, Xai District, Oudomxay Province.

Luangxay Resort
Kheamkhong Street , Pakbeng District, Oudomxay Province.

Maly Guesthouse
Road No. 3, Houn District, Oudomxay Province.

Sivankhan Guesthouse Tel: (856-81) 312 253. List of Guesthouse in Vientiane Province

Vangvieng Resort

Vangvieng District, Vientiane Province.

Nana Guesthouse Vangvieng District, Vientiane Province.

Tel: (856-23) 511 036.

Bangalow Thavonsouk Vangvieng District, Vientiane Province. Tel: (856-23) 511096. Fax: (856-21) 414 149.