ชวนชมลาว + วัดเชียงทอง + ทัวร์ลาว แพ็คเกจทัวร์ลาว ท่องเที่ยวลาว ลาวเหนือ ลาวกลาง ลาวใต้ เวียงจันทน์ หลวงพระบาง เชียงขวาง วังเวียง จำปาสัก ปากเซ รวมข้อมูลท่องเที่ยวลาว

  


   
มาหลวงพระบาง ต้อง มาเที่ยววัดนี้ไม่เช่นนั้นเสียเที่ยวแย่ เพราะวัดนี้ นับเป็นศูนย์รวม สถาปัตยกรรมของลาว เอาไว้เลย    วัดเชียงทองสร้างโดย พระ ไชยเชษฐาธิราช ก่อนที่จะย้ายเมือง ไปยัง นครเวียงจันทน์
   พระอุโบสถ
   
อุโบสถวัดนี้มีจุดเด่นตรงที่มีหลังคาโค้ง และ ชายหลังคา ต่ำลงมา ซึ่งหลังคานี้จะซ้อนกัน 3 ชั้น สำหรับอุโบสถ นี้ ชาวลาว เรียกกันว่า ”    สิม ” บริเวณกลางหลังคา จะมี ช่อฟ้า อยู่ ซึ่งวัด ที่พระมหากษัตริย์ สร้างนั้นจะ มีช่อฟ้า 17 ช่อ แต่ถ้าเป็นคนธรรมดา จะมี ช่อฟ้า 1 – 7    ช่อเท่านั้น ด้านหลังของ พระอุโบสถ นี้ ภาพ มีสวยงาม โดยการนำกระจกสี ตัดแล้วประดับเป็นภาพ ในภาพ เป็น ต้นทอง   ซึ่งเคยมีขึ้นอยู่มากมาย ในบริเวณหลวงพระบาง
   วิหารพระม่าน
   ด้านหลังของพระอุโบสถ มีวิหาร เล็กๆหลังหนึ่ง ซึ่ง เรียกกันว่า วิหาร พระม่าน ซึ่งชาวลาวเชื่อกัน ว่า หากอัญเชิญ พระม่าน    ออกจากวิหาร แล้วจะเกิด ฝนตก ไม่หยุด จึงจะทำการอัญเชิญ มาให้ ประชาชน สรงน้ำ ในช่วงวันบุญปีใหม่ เท่านั้น เรา สามารถ    ส่องดูจากรูที่ประตูวิหารได้เท่านั้น
    อูบมุง
   
เหมือนอุโมงค์เล็กๆ อยู่ด้านข้าง พระอุโบสถ ภายในจะประดิษฐาน พระพุทธรูปปางห้ามสมุทรเอาไว้
    โรงเมี้ยนโกศ
    
เป็นที่เก็บราชรถ พระโกศของ เจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวัฒนา จุดเด่นของ โรงเมี้ยนโกศนี้อยู่ที่ช่วง หน้าบัน ด้านหน้า     ซึ่งลงรักปิดทองเล่าเรื่องราว รามเกียรติ์ งดงามมาก ยิ่งเวลาบ่ายๆ แสงแดด ส่องมาเต็มที่ ยิ่งสวยงามจับใจเลยครับ ภายในนั้น มี     ราชรถไม้ และมี พระโกศ 3 องค์ ทั้งของเจ้าศรีสว่างวัฒนา พระราชมารดา และ พระเจ้าอา


พระอุโบสถ และ อูบมุง


บริเวณบันไดหน้าวัด มีรูปปั้น ” หม่อม ” (คล้ายๆ สิงห์บ้านเรา ครับ)

>> ดูรายการนำเที่ยวของที่นี่ | จองที่พักที่นี่ | รูปสวยๆของที่นี่ | พยากรณ์ อากาศ ที่นี่ | เกร็ดเล็กเกร็ดน้อย