ชวนชมลาว + ข้อมูลประเทศลาว + ทัวร์ลาว แพ็คเกจทัวร์ลาว ท่องเที่ยวลาว ลาวเหนือ ลาวกลาง ลาวใต้ เวียงจันทน์ หลวงพระบาง เชียงขวาง วังเวียง จำปาสัก ปากเซ รวมข้อมูลท่องเที่ยวลาว

                                                      Khammouane Province                                
 
Located: in the middle part of Laos.
Total area: 16,135 square kilometers.
Population: 330,000.
9 Districts: Thakhaek, Mahaxay, Nongbok, Hinboun, Nhommalath, Bualapha, Nakai, Xebangfay and Xaybouathong.
Capital: Thakhaek. Khammouane is located in central Laos bordering Bolikhamxay and Savannakhet Provinces. Khammouane covers about 16,000 square kilometers and has a population of approximately 330,000, mostly engaged in agriculture. The Mekong River Valley in the west is framed by the Annamite Mountain Range which separates Khammouane from Vietnam to the east. Fertile land here is well suited to plantations of rice, cabbage, sugar cane, bananas, etc. A total population is made up of lowland and up-land Lao groups: Phuan, Tahoy, Kri, Katang etc. Thakhaek is the provincial capital, situated across the Mekong from Nakorn Phanom in Thailand. It also has much well preserved French colonial architecture similar to that found in Vientiane.

Getting to there :

– Khammouane can be reached by bus at the southern but station from Vientiane in 5-6 hours .

Buddha Cave (Tham Pha Fa)

Discovered in April 2004, this cave contains 229 ancient Buddha images nestled between the cave’s limestone stalactites and crystalline rock deposits. Some other well-known caves, many of which are accessible from route 12 traveling east from Thakhaek, include Tham Pachan, Tham Xiangliab, Tham Nang Aen and Tham Heup.

  

Sikhottabong Stupa Built at the same time as That Inhang Stupa in Savannakhet and That Phanom in Thailand. These were constructed in the Sikhottabong Empire for keeping the Bones of Lord Buddha. At first, it was bulit by King Nanthasene for King Soummitham then it was restored by King Saysetthathirath in the 16th Century. It is located along the bank of the Mekong River 6km from Thakhaek. The festival is preformed on the third month of lunar calendar.

Tad Namsanam Waterfall

Located in the Khoun Kham Provincial Protected Area (near Khoun Kham village) this waterfall is about 60m high and is composed of two main falls, which flow year-round. Day treks to the waterfall pass through excellent old-growth forest where there is a possibility of spotting wild elephants. At Tad Mouang, another nearby waterfall, there are some rare primate species including Macaques, Languors and Gibbons. Local guides are available at the information center located at the entrance to the Tad Namsanam trail.

  
Kampaeng Yak (The Giant Wall)

Legend has it that giant wall, which is 15 kilometres long, was erected in the 9th century by the ancient Sikhottabong Kingdom. Some say, however, that it is a natural sandstone formation which was incorporated into the civilization’s defense system. The best place to visit the Giant Wall is 8 km north of Thakhaek on Route 13 where is reaches a height of 16 meters with an unbroken section 75 meters long.

Limestone Forest & Trekking

This unusual forest is actually comprised to Karst limestone rock formations that have been formed by millions of years of weathering. The result is a spectacular landscape with many jagged peaks and ridges. In Thakhaek and Ban Khoun Kham there are many opportunities to arrange treks to the limestone forest and rural villages. Treks are organized so that local communities benefit from your visit and use trained local guides to ensure that your trip is both safe and enjoyable for you and host communities.

Konglor Cave

This amazing 7.5 km-long limestone cave was formed by the Hinboun River which still flows through the cave year-round. You can take a boat ride right through the main caver, which is up to 90 meters wide and 100 meters high. The Konglor Cave can be reached via a 40 km overland trip from Ban Khoun Kham (the Gateway to Konglor) or by taking a slightly longer but more adventurous boat trip up the Hinboun River beginning in Naphouak village. Homestays are available in Natan and Konglor villages. There are two routes to get to the Cave: – From Vientiane along Route 13 (south) to Hinboun District about 160 kilometers then by boat along the Hinboun River about 120 kilometers. – From Vientiane along Route 13 (South) to Ban Laow Village, turn left to Route 8 (Lak Sao intersection), at Km.37 Ban Khounkham Village after Theun Hinboun Reservoir turn right along the earth road about 38 kilometers to Ban Konglor Village.                                                                  แขวงคำม่วน

แขวงคำม่วน ตั้งอยู่ทางภาคกลางของ สปป.ลาว ซึ่งมีเนื้อที่ประมาณ 16,315 ตารางกิโลเมตร มีพลเมืองประมาณ 251,000 คน

(ข้อมูลปี 1991) ประกอบด้วย 6 ตัวเมือง คือ เมืองท่าแขก, เมืองหนองบก, เมืองหินบูน, เมืองมหาไชย, เมืองยมราช และเมืองบัวละพา ซึ่งประกอบด้วยหลายชนชาติ ดำรงชีวิตอยู่ร่วมกัน มีชายแดนติดกับแขวงบริคำไชย, แขวงสะหวันนะเขต, ประเทศไทยและประเทศ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม แขวงคำม่วน เป็นเขตพูดอย เพียงที่มีความอุดมสมบูรณ์ทางด้านธรรมชาติและศิลปะวัฒนธรรม

ซึ่งเป็นมรดกสืบทอดมาแต่ดึกดำบรรพ์ผ่านมาแล้ว แต่อดีตผ่านมาก็เหมือนปัจจุบัน เมื่อถึงวันเพ็ญเดือน 3 ของทุกๆ ปี ชาวเมืองนี้ได้ต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองที่พากันมาทำบุญนมัสการพระธาตุสีโคตรบองในแต่ละปีด้วยไมตรีจิตมิตรภาพ ซึ่งสร้างความประทับใจและความดึงดูดใจให้แก่ผู้ที่มาเยี่ยมเยือนไม่ให้หลงลืมที่นี่ได้

นอกจากแขวงคำม่วนจะอุดมมั่งมีทางด้านศิลปวัฒนธรรมแล้ว ยังอุดมสมบูรณ์ด้วยธรรมชาติที่ ี่สวยสดงดงามและมีหลายๆ แห่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจของชาวลาวและชาวต่างชาติ เช่น ท่าฝรั่ง, ถ้ำเชียงเลียบ, ถ้ำพระบ้านถ้ำ, ถ้ำนางแอ่น ฯลฯ

  

พระธาตุสีโคตรบอง ้พระธาตุสีโคตรบองตั้งอยู่ไม่ห่างไกลจากตัวเมืองท่าแขก ถ้าเดินทางลงทางใต้ตามเส้นทางไปเมืองหนองบกประมาณ 6 กิโลเมตร ก็จะถึงพระธาตุสีโคตรบอง พระธาตุนี้เป็นปูชนียสถานที่สำคัญแห่งหนึ่งอยู่ สปป.ลาว สร้างขึ้นในสมัยสีโคตรของมีอำนาจ สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสาวรีย์ พระยาสีโคตรบอง กษัตริย์นครสีโคตตะบุระเนื่องจากที่แห่งนี้เคยเป็นที่ประดิษฐานพระสารีริกธาตุ ของพระพุทธเจ้า ทั้ง 4 คือ พระกะกุสันโท, พระโกนาคะมะโน, พระกัดสะโบและพระโคตะโม พระธาตุสีโคตรตะบองนี้ สร้างขึ้นโดย พระสมินทะราช หรือสุมินตตะธรรมวงศ์สาอะทิราช แห่งราชอาณาจักรสีโคตรบอง (ประมาณศตวรรษที่ 6) ในสมัยนี้มี ีพระเถระผู้ทรงคุณวุฒิที่เดินทางมาเผยแพร่พระพุทธศาสนาในอาณาจักรสีโคตรบอง โดยคำแนะนำของพระเถระทั้งหลาย เจ้าสุมินทะราชจึงได้ลงมือก่อสร้างพระธาตุสีโคตรตะบองขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติแก่พระยาสีโคตรบองและได้เอา พระบรมสารีริกธาตุบรรจุไว้ดินแดนแห่งนี้

ท่าฝรั่ง

ท่าฝรั่ง เป็นแหล่งที่มีน้ำไหลอยู่ตลอดปี มีทิวทัศน์ธรรมชาติที่สวยงาม และมีอากาศอันบริสุทธิ์ ซึ่งเมื่อก่อนพวกฝรั่งมักจะพาลูกเมียมาพักผ่อนที่สถานที่แห่งนี้ จึงพากันเรียกว่าท่าฝรั่ง แต่ปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อมาเป็นวังสันติภาพ

ถ้ำเชียงเลียบ
ถ้ำเชียงเลียบ เป็นถ้ำธรรมชาติที่มีน้ำไหลลอดออกมาเป็นถ้ำที่สวยงามอีกแห่งหนึ่งของแขวงคำม่วน ที่มาของถ้ำเชียงเลียบนี้ชาวบ้านเคยเล่าขานมาว่า “สมัยก่อนมีอ้านเชียง (ชายหนุ่ม) ได้ตามหาแฟนโดยเลียบแม่น้ำมาจนถึงสถานที่แห่งนี้ จึงได้พบกัน ชาวบ้านจึงเรียกว่าถ้ำเชียงเลียบ

ถ้ำพระบ้านถ้ำ
ถ้ำพระบ้านถ้ำ เป็นสถานที่ประดิษฐานพระพุทธรูป และมีรูปหัวช้างที่ธรรมชาติได้สร้างขึ้นซึ่งประชาชนอยู่เขตบ้านถ้ำนี้มีความเชื่อถือและเคารพบูชา

ถ้ำนางแอ่น
ถ้ำนางแอ่น เป็นถ้ำที่มีลมพัดออกมาจากถ้ำ อากาศจะเย็นเปรียบเสมือนกับแอร์ธรรมชาติ ณ สถานที่แห่งนี้ประชาชนชาวเมืองท่าแขกมักจะพากันมาพักผ่อน เพื่อสัมผัสกับอากาศอันบริสุทธิ์ในวันสุดสัปดาห์บริเวณถ้ำนางแอ่นนี้ ยังมีทิวทัศน์ธรรมชาติที่สวยงามไปด้วยภูเขาที่สลับซับซ้อน