ชวนชมลาว + ข้อมูลประเทศลาว + ทัวร์ลาว แพ็คเกจทัวร์ลาว ท่องเที่ยวลาว ลาวเหนือ ลาวกลาง ลาวใต้ เวียงจันทน์ หลวงพระบาง เชียงขวาง วังเวียง จำปาสัก ปากเซ รวมข้อมูลท่องเที่ยวลาว

                                                        Sayabouly Province                                      
 
Located: in the nothwestern of Laos.
Total area: 16,389 square kilometers.
Population: 330,000.
10 Districts: Xayabouly, Khop, Hongsa, Neun, Xienghone, Phiang, Paklai, Kenehao, Botene and Thongmyxay.
Capital: Xayabouly.

Sayabouly Province is situated in the northwest of Laos , sharing borders with Vientiane Province and Luang Prabang Province in the east, and Thailand in the west. This mountainous province has several peaks with altitudes of more than 1000 meters. Travel to this rugged landscape will reveal many beautiful mountains and flower gardens. The local people earn their living via agricultural products such as growing rice, cucumbers, cotton, cabbage, beans and sugarcane. Elephant continue to be used for loading and transporting heavy items.


                                                                 แขวงไชยบุรี

แขวงไชยบุรี เป็นแขวงที่มีที่ตั้งสำคัญทางด้านการเมือง, การทหาร, เศรษฐกิจและวัฒนธรรม มีเนื้อที่ทั้งหมด 11,795 ตารางกิโลเมตร มีพลเมือง 190,000 คน ประกอบด้วย 5 ตัวเมือง คือ เมืองไชยะบุรี, เมืองเพียง, เมืองปากลาย, เมืองแก่นท้าว, เมืองบ่อแตน แขวงไชยะบุรี มีชายแดนติดกับแขวงอุดมไชย, แขวงหลวงพระบาง, แขวงเวียงจันทน์ และประเทศไทย