ชวนชมลาว + ข้อมูลประเทศลาว + ทัวร์ลาว แพ็คเกจทัวร์ลาว ท่องเที่ยวลาว ลาวเหนือ ลาวกลาง ลาวใต้ เวียงจันทน์ หลวงพระบาง เชียงขวาง วังเวียง จำปาสัก ปากเซ รวมข้อมูลท่องเที่ยวลาว

                                                         Salavanh Province                                      
 
Located: in the southern of Laos.
Total area: 10,691 square kilometers.
Population: 300,000.
8 Districts: Salavanh, Ta-Oy, Toumlane, Lakhonepheng, Vapy, Khongxedone, Lao Ngarm and Samouay.
Capital: Salavanh. A southeastern province situated on the Bolaven Plateau is devoted to agriculture and nature offering idyllic scenery. A prehistoric site exists not far from the cascades where a wonderful scene can be seen.

Salavanh province is home to the Phu Xieng Thong National Biodiversity Conservation Area, covering nearly 1,000 sq km in the western part of the province next to the Mekong river. It is thought that Asiatic black bear, banteng, clouded leopard, Douc langur, elephant, gibbon, guar, Siamese crocodile and tiger and inhabit this area. Within a cave huge stone caskets are piled one on top of the other, province not only beauty but interesting thoughts as to how it originated. Tat Lo Lodge
It’s located on the Northern edge of the Bolaven Plateau right beside the Sexet Dam; it’s only 10 meters high. The bungalows are blended into the embankment surrounded by lush tropical vegetation. A tour of the area on elephant back is an exotic attraction, or exploring the ethnic minority villages on the Bolaven Plateau can provide a variety of interests.                                                                แขวงสาละวัน

แขวงสาละวัน เป็นแขวง 1 ใน 4 แขวงภาคใต้ที่ถูกจักรพรรดินิยมต่างชาติทำลายล้างผลาญอย่างหนักหน่วง เป็นแขวงที่มีความหนาแน่นไปด้วยธรรมชาติที่สวยงาม ซึ่งมีเนื้อที่ทั้งหมด 10,385 ตร.กม. แบ่งเป็น 8 เมือง คือ เมืองสาละวัน, เมืองตะโอ๊ย, เมืองตุ้มลาน, เมืองละคอนเพ็ง, เมืองวาปี, เมืองคงเซโดน, เมืองเล่างาม และเมืองม้วย มีพลเมือง 231,000 คน มี 60 กว่าชนเผ่า ตั้งอยู่ทางภาคใต้ของ สปป.ลาว มีชายแดนติดกับแขวงสะหวันนะเขต, แขวงเซกอง, แขวงจำปาสัก, ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และประเทศไทย