ชวนชมลาว + ข้อมูลประเทศลาว + ทัวร์ลาว แพ็คเกจทัวร์ลาว ท่องเที่ยวลาว ลาวเหนือ ลาวกลาง ลาวใต้ เวียงจันทน์ หลวงพระบาง เชียงขวาง วังเวียง จำปาสัก ปากเซ รวมข้อมูลท่องเที่ยวลาว

                                                           Sekong Province                                      
 
Located: in the southern of Laos.
Total area: 7,665 square kilometers.
Population: 65,000.
4 Districts: Lanarm, Kaleum, Dakcheung and Thateng.
Capital: Lanarm.

Sekong, the best known for the Bolaven Plateau is situated in the heart of the southeastern part of Laos ; has common borders with Salavanh to the west, Champasack and Attapeu to the south and Vietnam to the east. The province has a total population of around 64,200. Sekong province is rugged, wild and very scenic, but transportation is very difficult, especially by land in the rainy season. Dotted through out are villages and small towns; such as Lave, Lanam, Kaleum, Dakchung and Thateng, where the majority of people follow and the unchanging lifestyle of traditional farming. Overall, the Sekong river valley is characterized by a landscape of a fertile plain patterned with a patchwork of rice paddies and fruits orchard. It’s also a complex geographical conditions form colorful Eco-Tourism resources because it’s famous by rich of untouchable tropical forest, home to many rare species of flora and fauna.

                                                                แขวงเซกอง

แขวงเซกอง

เป็นแขวงที่ตั้งขึ้นใหม่ ตั้งอยู่ใจกลางของบรรดาแขวงต่างๆ ที่มีพื้นที่อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูก มีเนื้อที่ทั้งหมด 7,665 ตารางกิโลเมตร มีพลเมือง 58,000 คน มี 14 ชนเผ่า ประกอบด้วย 4 เมือง คือเมืองละนาม, เมืองกะลืม, เมืองดักจิง และเมืองท่าแดงมีชายแดนติดกับแขวงสาละวัน, แขวงอัดตะชือ, แขวงจำปาสัก และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม