ชวนชมลาว + ข้อมูลประเทศลาว + ทัวร์ลาว แพ็คเกจทัวร์ลาว ท่องเที่ยวลาว ลาวเหนือ ลาวกลาง ลาวใต้ เวียงจันทน์ หลวงพระบาง เชียงขวาง วังเวียง จำปาสัก ปากเซ รวมข้อมูลท่องเที่ยวลาว

                                                            Attapeu Province                                     
 
Located: Southern of Laos.
Total area: 10,320 square kilometers.
Population: 110,000.
5 Districts: Samakkhixay, Xaysettha, Sanamxay, Sanxay and Phouvong.
Capital: Samakkhixay. Attapeu is the province located in the most southeastern tip of Laos. It is also the best know for the Bolaven Plateau, sharing borders with Sekong in the North, Champasack in the West, Viet Nam in the East and Cambodia in the South. The Bolaven Plateau is located in the Champasack Province and easily accessed from Pakse. Attapeu is where one can find many minority peoples. Nine major tribes are in Attapu: Alak, Katang, Kaleum, Katou, Suay, Nge, Lave, Tahoy, Nyajeung. The capital town, samakkhixay is built in a large picturesque valley surrounded by mountains and the loop upstream. Attapeu Province is rugged, wild and very scenic. Transportation is very difficult, especially by land in the rainy season. Parts of the Ho Chi Minh Trail can be explored from Attapeu, although using a local guide is essential. In the early morning you can visit the traditional market, where many different minorities go to buy and sell their products.


Nong Fa Lake

Located a 3-day walk from Sanxay District in the northeast of Attapeu. Situated amid serene natural beauty and fenced by peaks of mountains. This virgin lake has all year round sky blue water.

Tourist Sites

– Tad Saephe Waterfall, in Xepaine Forest is 61 kilometers from Samakkhixay District. 23 meters height and 120 meters width. – Tad Samongphak Waterfall runs from Houay Samong to Xepiane River, 10 meters height and 30 meters width. – Tad Phok Waterfall is 25 kilometers from Samakkhixay District. – Tad Phaphong Waterfall, running form Xexou River, full of the colorful rocks. – Nonglom Lake, 3 kilometers form Samakkhixay District. It’s the best place for picnic. – Old Pagoda and Xaysetha Stupa in Xaysetha District. it was constructed in 1579. – Wat Sakae Temple, Sacred Buddha image, respects in the Lao’s New Year. – 11 DPM 912 and Hochiminh Road, in Sanxay District.

– Kavanghin Place, it’s the official place of cheuang at 56 kilometers from Phouvong District

                                                                แขวงอัตตะปือ

  

แขวงอัตตะปือ เป็นแขวงที่อยู่ใต้สุดของ สปป.ลาว เป็นดินแดนที่สมบูรณ์ไปด้วยพื้นที่กสิกรรม, ป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติ แขวงอัตตะปือนี้มีเนื้อที่ทั้งหมด 10,320 ตร.กม. มีพลเมือง 81,000 คน ประกอบด้วย 5 เมือง คือ เมืองไชยเชษฐา, เมืองสามัคคี, เมืองสนามไชยและเมืองพูวง มีชายแดนติดกับแขวงเซกอง, ประเทศกัมพูชา, ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและแขวงจำปาสัก แขวงอัตตะปือที่ยังรักษาธรรมชาติไว้ได้อย่างดีมาก ทรัพยากรธรรมชาติก็ยังไม่ทันถูกขุดข้นแขวงอัตตะปือเป็นแขวงที่ยังคงรักษาการ ดำรงชีวิตและนุ่งห่มแบบพื้นเมืองไว้ บรรดาชนเผ่าในเขตนี้ยังมีฝีไม่ลายมือในการทอผ้าฝ่ายพื้นเมืองเพื่อนำมาตัดเสื้อผ้านุ่งห่มเอาเอง การทอผ้านี้ยังรักษาลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์มาแต่ดึกดำบรรพ์