ชวนชมลาว + ข้อมูลประเทศลาว + ทัวร์ลาว แพ็คเกจทัวร์ลาว ท่องเที่ยวลาว ลาวเหนือ ลาวกลาง ลาวใต้ เวียงจันทน์ หลวงพระบาง เชียงขวาง วังเวียง จำปาสัก ปากเซ รวมข้อมูลท่องเที่ยวลาว

                                                           Bokeo Province                                          
 
Located: in the northewestern of Laos.
Total area: 6,196 square kilometers.
Population: 135,000.
5 Districts: Houay Xay, Ton Pheung, Meung, Pha-oudom and Paktha.
Capital: Houay xay. The named “Bokeo” means the pits of sapphire or called “Keo-Praseuth” because it is a rich mining center for gold and sapphire. The Province is home to a large number of ethnic minorities, each with their own lifestyle and customs. Sapphire is the most important mines and has been known for many centuries. Bokeo Province is in northern Laos, with its capital extending along the bank of the Mekong River. The three country borders’ intersection (Thailand, Laos, and Myanmar), known as the “Golden Triangle”, is located here. It has more than 400 villages, each with their own lifestyles and customs.

The most lucrative occupation in Bokeo is gold panning and digging for precious stones.


                                                               แขวงบ่อแก้ว

แขวงบ่อแก้ว เป็นเมืองหนึ่งของแขวงหลวงน้ำทาในสมัยก่อน เป็นดินแดนที่สลับซับซ้อนไปด้วยภูผาป่าดง ยังเป็นแขวงที่ติดกับเขตสามเหลี่ยมทองคำ ที่ขึ้นชื่อลือชาในการค้าของเถื่อนแขวงบ่อแก้วยังเป็นแขวงที่มีทรัพยากรใต้ดิน ที่มีค่ามากมายมหาศาล เช่น พลอยต่างๆ (ลาวเรียกพลอยว่าแก้ว) แขวงบ่อแก้ว มีเนื้อที่ทั้งหมด 4,970 ตารางกิโลเมตรมีพลเมือง 65,000 คน รวมมี 3 ชนชาติ 32 ชนเผ่า 80% ของพลเมืองเป็นลาวลุ่ม ประกอบด้วย 3 เมืองคือ เมืองต้นผึ้ง, เมืองเมิงประชาชนเขตนิมีอาชีพหลักในการทำไร่ รองลงมาคือทำนา เนื่องจากเนื้อที่เป็นภูดอยถึง 90% ของเนื้อที่ทั้งหมดแขวงบ่อแก้วมีชายแดนติดกับแขวงหลวงน้ำทา, แขวงไชยบุรี, แขวงอุดมไชย, ประเทศไทย และสหภาพพม่