ชวนชมลาว + ข้อมูลประเทศลาว + ทัวร์ลาว แพ็คเกจทัวร์ลาว ท่องเที่ยวลาว ลาวเหนือ ลาวกลาง ลาวใต้ เวียงจันทน์ หลวงพระบาง เชียงขวาง วังเวียง จำปาสัก ปากเซ รวมข้อมูลท่องเที่ยวลาว

Located: in the central of Laos.
Total area: 14,863 square kilometers.
Population: 190,000.
6 Districts: Pakxanh, Thaphabath, Pakkading, Borikhanh, Viengthong and Khamkeuth.
Capital: Pakxan. Bolikhamxay (or Bolikhamsay) Province is located in central Laos in the narrow “neck”, with moderately high mountains sloping Southwest into the Mekong River valley. Bolikhamxay can be reached by bus, 150 km or about 3 hours leaving from the Morning Market bus station.

Vientiane and Xieng Khouang Province lie to the North, Khammouane Province to the South. Pakxan is the capital town and is a commercial center. In Bolikhamxay Province, between Vientiane and the provincial capital Pakxan, a “footprint of Buddha” shrine at Wat Phra Baat is an important pilgrimage site. The most famous attraction of the region is its striking landscape. At Ban Nahin, Phou Pha Mane, a stone forest featuring thousands of rock pinnacles, can be found. Due to its proximity to Lak Xao, the latter is within easy reach for tourists crossing to Viet Nam. South of Lak Xao, the still pristine forests of Nam Theun National Biodiversity Conservation teem with varieties of wildlife. Nam Theun is the largest conservation area in the country at 3,700 sq.km, and is home to over a dozen endangered species including the Asiatic black bear, clouded leopard, elephant, giant muntjac, guar, Malaysian sun bear and tiger. The Sao La (spindle horn) or Vu Quang Ox-Pseudoryx nghetinhensis was discovered in neighboring Viet Nam in 1992, and sighted since then in Laos in the Nam Theun conservation area. Only two other land mammals have been classified with their own genus this century. The first live Sao La was captured in neighboring Khammouane Province in 1996.

Wat Prabath and Wat Phonsanh Temple

An important pilgrimage site between Vientiane and Pakxan, with a huge “foot-print” of Lord Buddha, colorful murals and a nice view of the Mekong River.

แขวงบริคำไชย เป็นแขวงที่ตั้งขึ้นใหม่ในปี 1986 ประกอบด้วยตัวเมืองปากซัน, เมืองปากกระดิ่ง, เมืองบริคัน, เมืองท่าพระบาท, เมืองคำเกิดและเมืองเวียงทอง ซึ่งมีเนื้อที่ 16,470 ตารางกิโลเมตร มีพลเมือง 147,000 คน แขวงบริคำไชยมีชายแดนติดกับแขวงเชียงขวาง, แขวงคำม่วน, ประเทศสาธารณรัฐเมืองสังคมนิยมเวียดนามและประเทศไทย แขวงบริคำไชยนี้ เป็นแขวงที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรม เป็นแขวงที่มีทิวทัศน์ที่สวยงามเช่นน้ำตกตาดงึก (ลาวเรียกตาดเลิก), ตาดวังฟอง, ถ้ำแกบและอื่นๆ นอกจากทิวทัศน์ธรรมชาติที่สวยงามแล้วแขวงบริคำไชยยังมีปูชนียสถานทางพุทธศาสนาที่สำคัญ