จ.เพชรบุรี ข้อมูลท่องเที่ยว เพชรบุรี เมือง เขาย้อย ชะอำ วัดมหาธาตุ ที่พัก โรงแรม รีสอร์ท กอล์ฟ สนามกอล์ฟ กรีนฟี ทัวร์ แพคเกจทัวร์ รถตู้ให้เช่า รถมินิบัส รถบัส รถเช่า คำขวัญเพชรบุรี

คำขวัญประจำจังหวัด
เขาวังคู่บ้าน ขนมหวาน เมืองพระ เลิศลำศิลปะ แดนธรรมะทะเลงาม

ข้อมูลทั่วไป
เพชรบุรี เป็นจังหวัดในภาคกลางที่ตั้งอยู่ริมฝั่งทะเลอ่าวไทย อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ 123 กิโลเมตร เป็นเมืองเก่าที่มีประวัติความเป็นมายาวนาน โดยมีชื่อปรากฏอยู่ในศิลาจารึกหลักที่หนึ่งสมัยสุโขทัยและมีหลักฐานทางโบราณคดี ซึ่งมีอายุย้อนไปถึงสมัยขอมและสมัยทวารวดี ทั้งยังเคยเป็นเมืองหน้าด่านสำคัญชั้นเมืองลูกหลวง
ในสมัยอยุธยา

เพชรบุรี มีพื้นที่ 6,255.138 ตารางกิโลเมตร สภาพภูมิประเทศทางด้านทิศตะวันตกเป็นป่าเขาสลับซับซ้อน มีเทือกเขาตะนาวศรีเป็นเส้นกั้นอาณาเขตระหว่างไทยกับสหภาพพม่า ส่วนทางด้านทิศตะวันออกเป็นที่ราบไปจนจดชายฝั่งทะเลอ่าวไทย พื้นที่ของจังหวัดเพชรบุรีมีแม่น้ำสายสำคัญไหลผ่าน 3 สาย ได้แก่ แม่น้ำเพชรบุรี แม่น้ำบางกลอย และแม่น้ำบางตะบูน ประชากรจังหวัดเพชรบุรีส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก

มีการทำนา สวนผลไม้ ทำน้ำตาลโตนด เลี้ยงสัตว์ และทำการประมง

จังหวัดเพชรบุรี แบ่งการปกครองออกเป็น 8 อำเภอ คือ อำเภอเมือง อำเภอเขาย้อย อำเภอหนองหญ้าปล้อง อำเภอบ้านแหลม อำเภอบ้านลาด อำเภอท่ายาง อำเภอแก่งกระจาน และอำเภอชะอำ

อาณาเขต ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม และ อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ทิศตะวันออก ติดต่อชายฝั่งทะเลอ่าวไทย

ทิศตะวันตก ติดต่อกับสหภาพพม่า

หมายเลขโทรศัพท์ที่สำคัญ อำเภอเมือง สำนักงานจังหวัดเพชรบุรี โทร. 0 3242 5573 ประชาสัมพันธ์จังหวัด โทร. 0 3242 8047 ที่ว่าการอำเภอเมือง โทร. 0 3242 5544 โรงพยาบาลพระจอมเกล้า โทร. 0 3242 8551, 0 3241 7106 สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมือง โทร. 0 3242 8551, 0 3241 7106 บริษัท ขนส่ง จำกัด สาขาเพชรบุรี โทร. 0 3242 5307 สถานีรถไฟเพชรบุรี โทร. 0 3242 5211

ไปรษณีย์เพชรบุรี โทร. 0 3242 5146, 0 3242 5571

อำเภอชะอำ

ที่ว่าการอำเภอชะอำ โทร. 0 3247 1361, 0 3247 2502, 0 3247 1078 โรงพยาบาลชะอำ โทร. 0 3247 1007 สถานีตำรวจภูธรอำเภอชะอำ โทร. 0 3247 1321, 0 3243 4021-2 ไปรษณีย์ชะอำ โทร. 0 3247 1252 สถานีรถไฟชะอำ โทร. 0 3247 1159 สถานีรถปรับอากาศ (ปอ.1) โทร. 0 3247 1615 (สี่แยกชะอำ) โทร. 0 3247 1654, 0 3243 3288 (ชายหาดชะอำ) ศูนย์ตำรวจท่องเที่ยวเฉพาะกิจหัวหิน-ชะอำ โทร. 0 3251 5995 ศูนย์ข้อมูลท่องเที่ยวเพชรบุรี โทร. 0 3240 2220 ตำรวจทางหลวง โทร. 1193

ตำรวจท่องเที่ยว โทร. 1155