จ.อุดรธานี ข้อมูลท่องเที่ยวอุดรธานี

คำขวัญประจำจังหวัด
น้ำตกจากสันภูพาน อุทยานแห่งธรรมะอารยธรรมห้าพันปี ธานีผ้าหมี่-ขิต
แดนเนรมิตหนองประจักษ์ เลิศลักษณ์กล้วยไม้หอม อุดรซันไฌน์

ข้อมูลทั่วไป
อุดรธานี เป็นจังหวัดใหญ่ที่เป็นศูนย์กลางการคมนาคมและการท่องเที่ยวทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย และยังเป็นดินแดนที่มีอารยธรรมเก่าแก่แห่งหนึ่งของโลก นอกจากนี้ยังมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและมีหัตถกรรมผ้าขิตที่มีชื่อเสียงอีกด้วย

จังหวัดอุดรธานีมีเนื้อที่ประมาณ 11,730 ตารางกิโลเมตร แบ่งการปกครองออกเป็น 18 อำเภอ 2 กิ่งอำเภอ คือ อำเภอเมืองอุดรธานี อำเภอหนองวัวซอ อำเภอหนองหาน อำเภอบ้านผือ อำเภอบ้านดุง อำเภอกุมภวาปี อำเภอโนนสะอาด อำเภอเพ็ญ อำเภอน้ำโสม อำเภอกุดจับ อำเภอศรีธาตุ อำเภอวังสามหมอ อำเภอทุ่งฝน อำเภอสร้างคอม อำเภอไชยวาน อำเภอหนองแสง อำเภอนายูง อำเภอพิบูลย์รักษ์ กิ่งอำเภอกู่แก้ว และกิ่งอำเภอประจักษ์ศิลปาคม

หมายเลขโทรศัพท์ที่สำคัญ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 0 4222 2845 ประชาสัมพันธ์จังหวัด โทร. 0 4222 3708 โรงพยาบาลจังหวัด โทร. 0 4224 4252–3 โรงพยาบาลปัญญาเวช โทร. 0 4234 3111 โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ โทร. 0 4234 1710 โรงพยาบาลเอกอุดร โทร. 0 4234 2555 สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองอุดรธานี โทร. 0 4222 2285 สถานีรถไฟอุดรธานี โทร. 0 4222 2061 สถานีขนส่ง โทร. 0 4222 1489

สำนักงานจังหวัดอุดรธานี โทร. 0 4222 3304

Travel NEWS
อ่าน ข่าวท่องเที่ยว ประชาสัมพันธ์ อุดรธานี