จ.สระบุรี ข้อมูลท่องเที่ยว สระบุรี เมือง แก่งคอย มวกเหล็ก ที่พัก โรงแรม รีสอร์ท คำขวัญสระบุรี

คำขวัญประจำจังหวัด พระพุทธบาทลือนาม แหล่งน้ำอุดม นมเนื้อมากมาย หลากหลายโรงงาน ถิ่นข้าวสารพันธุ์ดี มีมะม่วงรสเลิศ

งามบรรเจิดธรรมชาติ

ข้อมูลทั่วไป
สระบุรี เป็นเมืองสำคัญเมืองหนึ่งแต่โบราณสันนิษฐานว่าตั้งขึ้นประมาณ พ.ศ. 2092 ในรัชสมัยสมเด็จ พระมหาจักรพรรดิ์ การตั้งเมืองนี้ สันนิษฐานว่าพระองค์โปรดเกล้าฯให้แบ่งพื้นที่เขตเมืองลพบุรีกับเมืองนครนายก บางส่วนมารวมกัน ตั้งขึ้นเป็นเมืองสระบุรี ทั้งนี้เพื่อต้องการให้เป็นศูนย์ระดมพลเมืองในยามศึกสงคราม เพราะฉะนั้นตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นต้นมา จึงมักพบเรื่องราวของจังหวัดสระบุรีเกี่ยวกับ การศึกสงครามอยู่เสมอ สำหรับที่มาของคำว่า “สระบุรี” สันนิษฐานว่า เพราะเหตุที่ทำเลที่ตั้งครั้งแรก มีบึงอยู่ใกล้ คือ “บึงหนองโง้ง” เมื่อตั้งเมืองขึ้นจึงได้นำเอาคำว่า “สระ” มารวมเข้ากันกับคำว่า “บุรี”

เป็นชื่อเมือง “สระบุรี”

สระบุรีอยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 107 กิโลเมตร แบ่งการปกครองออกเป็น 13 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมือง หนองแซง เสาไห้ บ้านหมอ พระพุทธบาท หนองโดน แก่งคอย มวกเหล็ก วังม่วง วิหารแดง

หนองแค ดอนพุด และเฉลิมพระเกียรติ มีพื้นที่ทั้งสิ้นประมาณ 3,576 ตารางกิโลเมตร

หมายเลขโทรศัพท์ที่สำคัญ ประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรี โทร. 0 3621 1545, 0 3621 1025 โรงพยาบาลจังหวัดสระบุรี โทร. 0 3621 1008, 0 3631 6555 โรงพยาบาลพระพุทธบาท โทร. 0 3626 6111, 0 3632 3291-6 สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองสระบุรี โทร. 0 3621 1011, 191 , 0 3621 1014 สถานีขนส่งสระบุรี (บขส.) โทร. 0 3621 1810, 0 3623 0676 สถานีรถไฟสระบุรี โทร. 0 3621 1091 สถานีรถไฟแก่งคอย โทร. 0 3624 4020, 0 3624 5520 สถานีรถไฟบ้านหมอ โทร. 0 3620 1311 ตำรวจทางหลวง โทร. 1193

ตำรวจท่องเที่ยว โทร. 1155

ชวนคุณ…..เที่ยว

สระบุรี จังหวัดที่อุดมด้วยทรัพยากร สมบูรณ์พร้อมด้วยวิถีชีวิตอันหลากหลาย มั่นคงด้วยวัฒนธรรม ที่โดดเด่น แม้กระทั่งผืนป่าและสายน้ำก็ยิ่งใหญ่งดงาม โดยมีเกษตรกรรมเป็นพลังขับเคลื่อนที่สำคัญ……และสำหรับด้านการท่องเที่ยวจังหวัดสระบุรีก็มี ความโดดเด่น ทั้งทางโบราณสถาน ประวัติศาสตร์ และด้านธรรมชาติ ที่สวยงามน่าสนใจ….. ด้วยระยะทาง ที่ไม่ไกลจากกรุงเทพฯ

เพียง 108 กิโลเมตร มาเที่ยวจังหวัดสระบุรีกันเถอะ

สถานที่น่าสนใจน่าท่องเที่ยวได้แก่ เขตอำเภอเมือง

อุทยานแห่งชาติพระพุทธฉาย

เดิมชื่อ อุทยานแห่งชาติเขาสามหลั่น ประกอบด้วยภูเขาน้อยใหญ่ มีที่ราบในหุบเขา ยอดที่สูงที่สุดคือ เขาครก สูงประมาณ 329 เมตร เป็นจุดชมวิวที่อยู่สูงที่สุด สามารถมองเห็นภูมิทัศน์ที่สวยงามรอบ ๆ ตัวเมืองสระบุรี และอำเภอใกล้เคียงได้อย่างชัดเจน ในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ทหารญี่ปุ่นใช้เป็นที่ส่องกล้องดูความเคลื่อนไหวของฝ่ายตรงข้าม สภาพพื้นที่ยังคงความ อุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติ สัตว์ป่าที่พบมีอยู่หลายชนิด เช่นไก่ฟ้า ไก่ป่า เก้ง ลิง หมูป่า และนกชนิดต่าง ๆ เช่น เขียวคราม กระรางหัวหงอก โพระดก บั้งรอกใหญ่ รวมทั้งผีเสื้อนานาชนิด ภายในอุทยานฯ มีน้ำตกหลายแห่ง ได้แก่ น้ำตกสามหลั่น น้ำตกโพธิ์หินดาษ น้ำตกโตนรากไทร ทางอุทยานฯ ได้ทำเส้นทางเดินเท้าเชื่อมโยงระหว่างน้ำตกเหล่านี้ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 – 3 ชั่วโมง

วัดพระพุทธฉาย เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธฉาย หรือ รอยพระพุทธรูป อยู่บนแผ่นหินซึ่งตั้งอยู่บน

ชะง่อนผา มีการสร้างมณฑปครอบไว้ มีบันไดจากบริเวณวัดด้านล่างขึ้นไปยังมณฑป และต่อไปยังหน้าผาซึ่งอยู่เหนือมณฑปขึ้นไป นอกจากนี้ยังมีภาพเขียนลายเส้น ยุคก่อนประวัติศาสตร์ที่บริเวณเชิงผา ได้แก่ ภาพสัตว์ลายเส้นคล้ายตัวกวาง บริเวณข้างประตูเข้าพระพุทธฉาย พบภาพมือคน และภาพสัญลักษณ์ เขตอำเภอเฉลิมพระเกียรติ

สวนพฤกษศาสตร์ภาคกลาง (พุแค) ตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าพระพุทธบาทพุแค มีบรรยากาศ

ร่มรื่น และมีลำธารไหลผ่าน เป็นสวนหย่อมรวบรวมพันธุ์พืชต่าง ๆ โดยจะเป็นไม้พื้นบ้าน พรรณไม้ในวรรณคดี และพรรณไม้สมุนไพร จัดเป็นสวนพฤกษศาสตร์แห่งแรกของประเทศไทย เขตอำเภอเสาไห้

วัดพะเยาว์ มีพระพุทธรูปทองคำ สมัยกรุงศรีอยุธยา ที่มีพุทธลักษณะที่งดงามมาก

เป็นสง่าราศีและเป็นที่เชิดหน้าชูตาของชาวเมืองสระบุรี

บ้านเขาแก้ว เป็นเรือนไม้ทรงไทยที่มีอายุประมาณ 80 – 100 ปี เจ้าของบ้านคือ อาจารย์ทรงชัย วรรณกุล

ได้จัดแสดงเป็น “ศูนย์ศึกษาวัฒนธรรมไทยวน” โดยรวบรวมภาชนะ อาวุธ เครื่องมือทำมาหากิน และผ้าทอลายโบราณที่มีอายุกว่าร้อยปี ได้แก่ ผ้ามุกยกดอก ผ้าลายขิด ผ้าจก บรรยากาศ ภายในร่มรื่นเย็นสบายเขตอำเภอบ้านหมอ

วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก สร้างขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ. 2167

ในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าทรงธรรม ปูชนียสถานที่สำคัญคือ “รอยพระพุทธบาท” ที่ประทับไว้บนแผ่นหินเหนือไหล่เขาสุวรรณบรรพต รอยพระบาทมีความกว้าง 21 นิ้ว ยาว 60 นิ้ว ลึก 11 นิ้ว ค้นพบในสมัยพระเจ้าทรงธรรม พระองค์ทรงเห็นว่าเป็นรอยพระบาทตามลักษณะ 108 ประการ จึงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างมณฑปชั่วคราว ครอบรอยพระพุทธบาทไว้ ต่อมาได้มีการ สร้างต่อเติมกันอีกหลายสมัย และยังพบรอยจารึกพระปรมาภิไธยย่อ จปร. ที่ก้อนหินขนาดใหญ่ สูงจากพื้น 160 เซนติเมตร นอกจากนี้ใน บริเวณวัดยังมี พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระพุทธบาท (วิหารหลวง) ซึ่งเป็นที่เก็บรวบรวม ศิลปวัตถุอันมีค่า อาทิ เครื่องทรงสมเด็จพระเจ้าทรงธรรม เครื่องลายครามสังคโลก เครื่องทองสำริดโบราณ ศาสตราวุธโบราณ รอยพระพุทธบาทจำลอง ยอดมณฑปพระพุทธบาทเก่า พัดยศของพระสมัยต่าง ๆ และท่อประปาสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เขตอำเภอแก่งคอย

ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและท่องเที่ยวเชิงนิเวศเจ็ดคด – โป่งก้อนเส้า

มีความอุดมสมบูรณ์และหลากหลายยทางชีวภาพทั้งพันธุ์พืชและสัตว์ป่านานาชนิด มีเส้นทางเดินป่าไปยังน้ำตกต่าง ๆ และเส้นทางศึกษาธรรมชาติ สามารถชมทิวทัศน์และพระอาทิตย์ตกยามเย็นได้บริเวณอ่างเก็บน้ำซับป่าว่าน เขตอำเภอมวกเหล็ก

สวนรุกขชาติมวกเหล็ก และน้ำตกมวกเหล็ก มีเนื้อที่ 375 ไร่ ครอบคลุมพื้นที่ระหว่าง

อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี กับอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา มีลำธารซึ่งมาจากต้นน้ำในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ไหลผ่านลงสู่แม่น้ำป่าสัก ในลำธารมีแก่งหิน ลดหลั่นเป็นน้ำตกชั้นเล็ก ๆ บริเวณสองฟากของลำธาร มีสะพานแขวน และพันธุ์ไม้ดอก ไม้ประดับต่าง ๆ

อุทยานแห่งชาติน้ำตกเจ็ดสาวน้อย เป็นน้ำตกที่ไหลลดหลั่นมาตามแนวลำธาร มีประมาณ 7 ชั้น แต่ละชั้นมี

ความสูงราว 4 เมตร แอ่งน้ำมีบริเวณที่เล่นน้ำกว้าง และร่มรื่น

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) เมื่อปี พ.ศ.2503 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ

ได้เสด็จประพาส ประเทศเดนมาร์ค ทรงให้ความสนพระทัยเกี่ยวกับกิจการเลี้ยงโคนมของชาวเดนมาร์คเป็นอย่างมาก ต่อมารัฐบาลเดนมาร์คและสมาคมเกษตรกรโคนมเดนมาร์คได้ร่วมใจกันน้อมเกล้าถวายโครงการ ส่งเสริมการเลี้ยงโคนม โดยร่วมมือกับรัฐบาลไทยจัดตั้งฟาร์มโคนมและศูนย์ฝึกอบรมการเลี้ยงโคนมไทยเดนมาร์ค ขึ้นที่อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี เขตอำเภอวังม่วง

เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ เป็นเขื่อนดินที่ยาวที่สุดในประเทศไทย ความยาวสันเขื่อน 4,860 เมตร

ได้ก่อสร้างขึ้นตามโครงการพัฒนาลุ่มน้ำป่าสักอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีเปิดเขื่อนเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2542 บริเวณอ่างเก็บน้ำ เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีบรรยากาศสวยงามและสามารถ นั่งรถรางชมรอบ ๆ สันเขื่อนได้

อุโมงค์ต้นไม้ เป็นบริเวณทางโค้ง ที่ต้นไม้สองฝั่งถนนโน้มเข้าหากันทำให้ดูคล้ายอุโมงค์

และให้ความร่มรื่นสวยงาม มีความยาวประมาณ 200 เมตร นักท่องเที่ยวมักจอดรถแวะถ่ายรูปเป็นประจำ

ทุ่งทานตะวัน บริเวณเขตติดต่อระหว่างจังหวัดลพบุรี และสระบุรี ตามเส้นทางสายพัฒนานิคม – วังม่วง

มีการทำไร่ทานตะวันกันมาก ในช่วงฤดูหนาวราวเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม ริมฝั่งถนนจะสะพรั่งไปด้วยสีเหลืองของดอกทานตะวัน เป็นที่สะดุดตาแก่ผู้ผ่านมาบริเวณนี้เป็นอย่างมาก แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ทหาร ปัจจุบันแหล่งท่องเที่ยวทางทหารของจังหวัดสระบุรี ได้จัดทำสถานที่ท่องเที่ยวทางทหารขึ้น ซึ่งในแต่ละส่วนของพื้นที่มีกิจกรรมที่น่าสนใจ ได้แก่ จักรยานเสือภูเขา การไต่เขา และเดินป่า เป็นต้น ซึ่งแต่ละกองทัพกิจกรรมจะแตกต่างกัน ทำให้นักท่องเที่ยวได้รับความรู้ที่เป็นประโยชน์อีกด้วย สินค้าพื้นเมือง และของที่ระลึก ผลิตภัณฑ์อาหารและนม , ผลิตภัณฑ์ผ้าทอพื้นเมือง , องุ่นไร้เมล็ด , ผักหวานป่า , กุนเชียงสมุนไพรเสริมไอโอดีน , หมูสวรรค์ , หมูทุบ , กระยาสารท , จักสานผักตบชวา ,

ผลิตภัณฑ์หินอ่อน , มะม่วงหนองแซง, เนื้อตากแห้ง , กะหรี่ปั๊ป

Travel NEWS
อ่าน ข่าวท่องเที่ยว ประชาสัมพันธ์ สระบุรี