จ.สมุทรสงคราม ข้อมูลท่องเที่ยว สมุทรสงคราม เมือง อัมพวา ตลาดน้ำ โบสถ์ปรกโพธ์ โบสถ์ในต้นไม้ ค่ายบางกุ้ง หิ่งห้อย ที่พัก โรงแรม รีสอร์ท ทัวร์ แพคเกจทัวร์ รถตู้ให้เช่า รถมินิบัส รถบัส รถเช่า คำขวัญ


สมุทรสงคราม

คำขวัญประจำจังหวัด
เมืองหอยหลอด ยอดลิ้นจี่ มีอุทยานร.2 แม่กลองไหลผ่าน นมัสการหลวงพ่อบ้านแหลม

ข้อมูลทั่วไป
สมุทรสงคราม เป็นจังหวัดเล็กๆ ที่อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพมหานคร ใช้เวลาเดินทางประมาณชั่วโมงกว่าก็ถึง หากใครชอบการท่องเที่ยวที่ได้สัมผัสกับวัฒนธรรมและวิถีชีวิตแบบดั่งเดิม ไม่ว่าจะเป็นอาชีพการทำสวนผักผลไม้ การเคี่ยวน้ำตาลมะพร้าว หรือ เที่ยวชมตลาดน้ำท่าคาที่ยังคงสภาพตลาดนัดแบบชาวบ้านชาวสวนของชุมชนริมคลอง จังหวัดสมุทรสงครามจึงเป็นจังหวัดที่น่าไปเยี่ยมเยือนสำหรับผู้สนใจการท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิตและวัฒนธรรม

เมืองสมุทรสงครามสร้างขึ้นเมื่อใดไม่ปรากฏหลักฐาน เดิมเข้าใจว่าเป็นแขวงหนึ่งของราชบุรี เรียกว่า “สวนนอก” ต่อมาในสมัยกรุงศรีอยุธยาต่อเนื่องกับสมัยกรุงธนบุรี จึงแยกจากราชบุรี เรียกว่า “เมืองแม่กลอง ”

สมุทรสงครามมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ในช่วงที่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชสถาปนากรุงธนบุรีเป็นราชธานี พม่าส่งกองทัพผ่านเข้ามาถึงบริเวณตำบลบางกุ้ง พระเจ้าตากสินมหาราชทรงรวบรวมผู้คนสร้างค่ายป้องกันทัพพม่าจนข้าศึกพ่ายแพ้ไป ณ บริเวณค่ายบางกุ้ง นับเป็นการป้องกันการรุกรานของพม่าเข้ามายังไทยครั้งสำคัญในช่วงเวลานั้น

จังหวัดสมุทรสงครามอยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 72 กิโลเมตร มีพื้นที่ประมาณ 416 ตารางกิโลเมตร แบ่งการปกครองออกเป็น 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมือง อำเภออัมพวา และอำเภอบางคนที

หมายเลขโทรศัพท์ที่สำคัญ สถานีเดินรถโดยสารประจำทาง โทร. 0 3471 6962 สถานีรถไฟสมุทรสงคราม โทร. 0 3471 1906 ประชาสัมพันธ์จังหวัด โทร. 0 3471 4881 สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองสมุทรสงคราม โทร. 0 3471 1338, 0 3472 0530-5 สถานีตำรวจภูธรอำเภออัมพวา โทร. 0 3475 1300, 0 3472 5625-7 สถานีตำรวจภูธรอำเภอบางคนที โทร. 0 3476 1866, 0 3473 0062-4 โรงพยาบาลอัมพวา โทร. 0 3475 1846-7, 0 3475 2560 โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย โทร. 0 3472 3044-9 หอการค้าจังหวัดสมุทรสงคราม โทร. 0 3471 3053, 0 3471 8154 ศูนย์บริการท่องเที่ยวเชิงเกษตร โทร. 0 3471 1711, 0 3472 0784 ตำรวจทางหลวง โทร. 1193

ตำรวจท่องเที่ยว โทร. 1155

ลิงค์น่าสนใจ

+ โบสถ์ปรกโพธิ์ ค่ายบางกุ้ง

Travel NEWS
อ่าน ข่าวท่องเที่ยว ประชาสัมพันธ์ สมุทรสงคราม