จ.สมุทรปราการ ข้อมูลท่องเที่ยว สมุทรปราการ เมือง บางพลี ที่ัพัก โรงแรม รีสอร์ท กอล์ฟ สนามกอล์ฟ กรีนฟี ตั๋ว บัตรเข้าชม คำขวัญ


สมุทรปราการ

คำขวัญประจำจังหวัด
ป้อมยุทธนาวี พระเจดีย์กลางน้ำ ฟราร์มจระเข้ใหญ่ ทามวิไลเมืองโบราณ สงกรานต์พระประแดง ปลาสลิดแห้งรสดี ประเพณีรับบัว ครบถ้วนทั่วอุตสาหกรรม

ข้อมูลทั่วไป
สมุทรปราการ หรือ เมืองปากน้ำ มีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า เมืองพระประแดง ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 29 กิโลเมตร สร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยา ตั้งอยู่ปลายสุดของแม่น้ำเจ้าพระยา ทางด้านเหนือของอ่าวไทย มีพื้นที่ประมาณ 1,004 ตารางกิโลเมตร จังหวัดสมุทรปราการแบ่งเขตการปกครองออกเป็น5 อำเภอ และ 1 กิ่งอำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ อำเภอพระประแดง อำเภอบางพลี อำเภอบางบ่อ อำเภอพระสมุทรเจดีย์ และกิ่งอำเภอบางเสาธง

อาณาเขต

ทิศเหนือ ติดต่อกับจังหวัดกรุงเทพมหานคร ทิศใต้ ติดต่อกับอ่าวไทย ทิศตะวันออก ติดต่อกับจังหวัดฉะเชิงเทรา ทิศตะวันตก ติดต่อกับกรุงเทพมหานคร

หมายเลขโทรศัพท์ที่สำคัญ

สถานีตำรวจภูธร อำเภอเมือง โทร. 0 2389 5542-7, 0 2389 5538 สำนักงานจังหวัดสมุทรปราการ โทร. 0 2702 5021-4 โรงพยาบาลสมุทรปราการ โทร. 0 2389 5910-1, 0 2389 0292-6 โรงพยาบาลเมืองสมุทร โทร. 0 2389 4455-6 โรงพยาบาลพระประแดง โทร. 0 2385 9135-7 ตำรวจทางหลวง โทร. 1193 ตำรวจท่องเที่ยว โทร. 1155