จ.สตูล ข้อมูลท่องเที่ยว สตูล เกาะหลีเป๊ะ ที่พัก โรงแรม รีสอร์ท ทัวร์ แพคเกจทัวร์ คำขวัญ

สตูล

คำขวัญประจำจังหวัด
สตูล สงบ สะอาด ธรรมชาติบริสุทธิ์

ข้อมูลทั่วไป
สตูล แม้เป็นเพียงจังหวัดชายแดนเล็ก ๆ บริเวณชายฝั่งทะเลอันดามันทางภาคใต้ของประเทศไทย แต่มีเกาะแก่งที่งดงามเป็นที่กล่าวขาน ทั้งยังอุดมด้วยธรรมชาติป่าเขาที่สมบูรณ์ ประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวไทยมุสลิม
สตูลอยู่ห่างจากกรุงเทพฯ 973 กิโลเมตร มีพื้นที่ 2,478 ตารางกิโลเมตร มีชายฝั่งทะเลยาว 80 กิโลเมตร สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นเนินสูง มีที่ราบป่าเขา ห้วยลำธารในเขตภาคตะวันออกของจังหวัด ตอนกลางใกล้ชายทะเลเป็นที่ราบ มีภูเขาและที่ราบลุ่ม ส่วนชายฝั่งทะเลเป็นที่ราบและป่าชายเลนน้ำท่วมถึง มีป่าโกงกางและไม้แสมมาก นอกจากนี้ในเขตจังหวัดสตูลยังมีหมู่เกาะต่างๆ อีกกว่าร้อยเกาะ ที่รู้จักกันดีได้แก่ หมู่เกาะตะรุเตา เกาะอาดัง-ราวี และหมู่เกาะเภตรา

สตูลแบ่งออกเป็น 6 อำเภอ 1 กิ่งอำเภอ คือ อำเภอเมือง อำเภอควนโดน อำเภอท่าแพ อำเภอควนกาหลง อำเภอละงู อำเภอทุ่งหว้า และกิ่งอำเภอมะนัง

หมายเลขโทรศัพท์ที่สำคัญ สำนักงานจังหวัด โทร.0 7471 1055 ประชาสัมพันธ์จังหวัด โทร.0 7472 1375 สถานีตำรวจภูธร โทร.0 7473 2502-3 สถานีตำรวจน้ำสตูล โทร.0 7471 1043 ด่านตรวจคนเข้าเมือง(ใกล้สุเหร่า) โทร.0 7471 1080 เทศบาลตำบลกำแพงอำเภอละงู โทร.0 7478 1382,0 7478 1338 โรงพยาบาลจังหวัดสตูล โทร.0 7472 3500-1 ตำรวจท่องเที่ยว โทร.1155

ตำรวจทางหลวง โทร.1193

Travel NEWS
อ่าน ข่าวท่องเที่ยว ประชาสัมพันธ์ สตูล