จ.ศรีษะเกษ ข้อมูลท่องเที่ยว ศรีษะเกษ เขาพระวิหาร คำขวัญ


ศรีสะเกษ

คำขวัญประจำจังหวัด
ศรีสะเกษแดนปราสาทขอม หอมกระเทียมดี มีสวนสมเด็จ เขตดงลำดวน หลากล้วนวัฒนธรรม เลิศล้ำสามัคคี

ข้อมูลทั่วไป

ศรีสะเกษเป็นจังหวัดหนึ่งในภาคอีสานตอนล่างที่มีประวัติความเป็นมายาวนาน เคยเป็นชุมชนที่มีอารยธรรมรุ่งเรืองมานับพันปี นับตั้งแต่สมัยขอมเรืองอำนาจ และมีชนเผ่าต่างๆ อพยพมาตั้งรกรากในบริเวณนี้ ได้แก่ พวกส่วย ลาว เขมร และเยอ

ศรีสะเกษเดิมเรียกกันว่า เมืองขุขันธ์ เมืองเก่าตั้งอยู่ที่บริเวณบ้านปราสาทสี่เหลี่ยมดงลำดวน ตำบลดวนใหญ่ อำเภอวังหินในปัจจุบัน ได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นเมืองเมื่อ พ.ศ. 2302 สมัยกรุงศรีอยุธยาโดยมีหลวงแก้วสุวรรณซึ่งได้รับบรรดาศักดิ์เป็นพระยาไกรภักดีเป็นเจ้าเมืองคนแรก ล่วงถึงรัชสมัยรัชการที่ 5 ได้ย้ายเมืองขุขันธ์มาอยู่ที่บ้านเมืองเก่า ตำบลเมืองเหนือ อำเภอเมืองศรีสะเกษในปัจจุบัน แต่ยังคงใช้ชื่อว่าเมืองขุขันธ์จนถึง พ.ศ. 2481 จึงเปลี่ยนเป็นจังหวัดศรีสะเกษตั้งแต่นั้นมา

หมายเลขโทรศัพท์ที่สำคัญ ที่ว่าการอำเภอเมืองศรีสะเกษ โทร. 0 4561 2866 ประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกษ โทร. 0 4561 2545 โรงพยาบาลศรีสะเกษ โทร. 0 4561 1503 โรงพยาบาลประชารักษ์ โทร. 0 4563 1313 ศูนย์ประสานการท่องเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษ โทร. 04561 1574 สำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ โทร. 0 4561 2581

สภอ.เมืองศรีสะเกษ โทร. 0 4561 2732, 191

ลิงค์น่าสนใจ

+ เขาพระวิหาร

Travel NEWS
อ่าน ข่าวท่องเที่ยว ประชาสัมพันธ์ ศรีษะเกษ