จ.ระยอง ข้อมูลท่องเที่ยว ระยอง เมือง แกลง เกาะเสม็ด เกาะมันนอก เกาะมันใน เกาะทะลุ เกาะกุฎี พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำระยอง ที่พัก โรงแรม รีสอร์ท สนามกลอ์ฟ กรีนฟี เรือ เรือสำราญ สปีดโบ๊ท ทัวร์ แพคเกจทัวร์ คำขวัญระยอง

คำขวัญประจำจังหวัด
ผลไม้รสล้ำ อุตสาหกรรมก้าวหน้า น้ำปลารสเด็ด เกาะเสม็ดหรู สุนทรภู่กวีเอก

ข้อมูลทั่วไป
จังหวัดระยองตั้งอยู่ในพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกของประเทศไทย อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ 179 กิโลเมตร มีชายฝั่งทะเลยาวประมาณ 100 กิโลเมตร มีเนื้อที่ 3,552 ตารางกิโลเมตร เป็นแหล่งอาหารทะเล และผลไม้นานาชนิด เป็นเมืองอุตสาหกรรม และเป็นที่ตั้งของโครงการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก ซึ่งมีความสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ รวมทั้งเป็นเมืองท่องเที่ยวชายทะเลที่สำคัญ แบ่งการปกครองออกเป็น 6 อำเภอ 2 กิ่งอำเภอ ประกอบด้วย อำเภอเมืองระยอง อำเภอแกลง อำเภอบ้านค่าย อำเภอบ้านฉาง อำเภอปลวกแดง อำเภอวังจันทร์ กิ่งอำเภอเขาชะเมา และกิ่งอำเภอนิคมพัฒนา

ระยอง เริ่มปรากฏชื่อในพงศาวดารเมื่อปีพุทธศักราช 2113 ในรัชสมัยของสมเด็จพระมหาธรรมราชาแห่งกรุงศรีอยุธยา สันนิษฐานว่าเมืองนี้ก่อตั้งขึ้นเมื่อประมาณปีพุทธศักราช 1500 ยุคที่ขอมมีอานุภาพเฟื่องฟูแถบดินแดนสุวรรณภูมิ ปรากฏจากหลักฐาน คือ ซากศิลาแลง คูค่ายที่ยังหลงเหลืออยู่ในเขตอำเภอบ้านค่าย อันเป็นศิลปะการก่อสร้างแบบขอม

ประวัติศาสตร์กล่าวถึงเมืองระยอง ระหว่างที่กรุงศรีอยุธยาใกล้จะเสียทีแก่พม่าเป็น ครั้งที่ 2 ในรัชสมัยของพระเจ้าเอกทัศน์ ปีพุทธศักราช 2309 พระยาวชิรปราการ หรือพระยาตาก พร้อมไพร่พลประมาณ 500 คน ได้ตีฝ่าวงล้อมทัพพม่า มาหยุดพักไพร่พลที่เมืองระยองก่อนเดินทัพต่อไปยังเมืองจันทบุรี เพื่อยึดเป็นที่ตั้งมั่นในการกอบกู้อิสรภาพคืนจากพม่าในปีพุทธศักราช 2311

หมายเลขโทรศัพท์ที่สำคัญ ศาลากลางจังหวัด โทร. 0 3868 4000 ตำรวจท่องเที่ยว โทร. 0 3865 1669, 1155 สถานีอุตุนิยมวิทยา โทร. 0 3865 5075 ประชาสัมพันธ์จังหวัด โทร. 0 3869 4101 ตำรวจทางหลวง โทร. 0 3861 1203, 1193 สถานีรถโดยสาร โทร. 0 3861 1378-9 ระยอง ทัวร์ โทร. 0 3861 1511 สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองระยอง โทร. 0 3861 1111 โรงพยาบาลระยอง โทร. 0 3861 7453-60

สนามบินอู่ตะเภา โทร. 0 3862 0189

ลิงค์น่าสนใจ

+ เที่ยวทะเล ชิมผลไม้

+ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำระยอง

Travel NEWS
อ่าน ข่าวท่องเที่ยว ประชาสัมพันธ์ ระยอง