จ.ประจวบคีรีขันธ์ ข้อมูลท่องเที่ยว ประจวบคีรีขันธ์ หัวหิน ปราณบุรี ทับสะแก บางสะพาน เกาะทะลุ ที่พัก โรงแรม รีสอร์ท เรือ เรือสำราญ เรือล่อง กอล์ฟ กรีนฟี สนามกอล์ฟ ทัวร์ แพคเกจทัวร์ คำขวัญ


ประจวบคีรีขันธ์

คำขวัญประจำจังหวัด
เมืองทองเนื้อเก้า มะพร้าวสัปปะรด สวยสดหาดเขาถ่ำ งามล้ำน้ำใจ

ข้อมูลทั่วไป

ประจวบคีรีขันธ์ เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคกลางตอนล่างซึ่งมีเขตแดนติดต่อกับภาคใต้ และมีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจหลายแห่งไม่ว่าจะเป็นชายหาดต่างๆ หมู่เกาะหรือป่าเขาลำเนาไพร เป็นสถานที่ตากอากาศเก่าแก่ตั้งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ประจวบคีรีขันธ์เคยเป็นที่ตั้งของเมืองนารัง สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 2 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ได้ตั้งเมืองขึ้นใหม่ขึ้นที่ปากคลองอีรม ชื่อว่า เมืองบางนางรม และในสมัยรัชกาลที่ 4 ได้รวบรวมเมืองบางนางรม เมืองกุย และเมืองคลองวาฬเป็นเมืองประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งแปลว่าเมืองที่มีภูเขาเป็นหมู่ๆ โดยมีที่ว่าการเมืองอยู่ที่เมืองกุย จนกระทั่ง พ.ศ. 2441

จึงย้ายที่ว่าการเมืองมาอยู่ที่อ่าวเกาะหลัก หรืออ่าวประจวบ ซึ่งเป็นที่ตั้งของตัวเมืองประจวบคีรีขันธ์ในปัจจุบัน

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีพื้นที่ประมาณ 6,367.620 ตารางกิโลเมตร ลักษณะพื้นที่แคบเป็นคาบสมุทรยาวลงไปทางใต้ โดยมีส่วนที่แคบที่สุดจากเขตแดนไทย- พม่าด้านตะวันตกจนถึงฝั่งทะเลด้านตะวันออกเป็นระยะทางประมาณ 12 กิโลเมตรอยู่บริเวณด่านสิงขร ท้องที่ตำบลคลองวาฬ อำเภอเมือง และมีความยาวจากเหนือจรดใต้เป็นระยะทางประมาณ 212 กิโลเมตรแบ่งการปกครองออกเป็น 7 อำเภอ และ 1 กิ่งอำเภอ คือ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ อำเภอหัวหิน อำเภอปราณบุรี อำเภอกุยบุรี อำเภอทับสะแก อำเภอบางสะพาน อำเภอบางสะพานน้อย

และกิ่งอำเภอสามร้อยยอด

อาณาเขต

ทิศเหนือ ติดกับจังหวัดเพชรบุรี ทิศใต้ ติดกับจังหวัดชุมพร ทิศตะวันออก ติดกับอ่าวไทย

ทิศตะวันตก ติดกับสหภาพเมียนม่าร์ โดยมีเทือกเขาตะนาวศรีเป็นเส้นกั้นพรมแดน

หมายเลขโทรศัพท์ที่สำคัญ
อำเภอเมือง

สำนักงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร. 0 3260 3991-2 ประชาสัมพันธ์จังหวัด โทร. 0 3260 2019, 0 3255 0149 ที่ว่าการอำเภอเมือง โทร. 0 3261 1153 โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ โทร. 0 3260 1060–4 สาธารณะสุขจังหวัด โทร. 0 3261 1053 สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมือง โทร. 0 3261 1148 สถานีรถไฟประจวบคีรีขันธ์ โทร. 0 3261 1175 ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว โทร. 0 3261 1491 ตำรวจทางหลวง โทร. 1193

ตำรวจท่องเที่ยว โทร. 1155

อำเภอหัวหิน

ที่ว่าการอำเภอหัวหิน โทร. 0 3262 3000, 0 3260 2716 เทศบาลเมืองหัวหิน โทร. 0 3251 1047, 0 3253 2295 เทศบาลตำบลหัวหิน โทร. 0 3253 2293-5 สถานีขนส่งอำเภอหัวหิน โทร. 0 3251 1230 สถานีเดินรถโดยสารประจำทางปรับอากาศชั้นหนึ่ง โทร. 0 3251 1654, 0 3251 2543 สถานีรถไฟหัวหิน โทร. 0 3251 1073 ท่าอากาศยานหัวหิน โทร. 0 3252 0180 โรงพยาบาลหัวหิน โทร. 0 3252 0401, 0 3252 0371

สถานีตำรวจภูธรอำเภอหัวหิน โทร. 0 3251 1027, 0 3251 1743