จ.ตรัง ข้อมูลท่องเที่ยว ตรัง ถ้ำเลเขากอบ ถ้ำมรกต เมือง เกาะกระดาน กันตัง เกาะมุก เกาะไหง เกาะลิบง ที่พัก โรงแรม รีสอร์ท ทัวร์ แพคเกจทัวร์ ข่าวท่องเที่ยว คำขวัญ


ตรัง

คำขวัญประจำจังหวัด เมืองพระยารัษฎา ชาวประชาใจกว้าง หมูย่างรสเลิศ ถิ่นกำเนิดยางพารา เด่นสง่าดอกศรีตรัง

ปะการังใต้ทะเล เสน่ห์หาดทรายงาม น้ำตกสวยตระการตา

ข้อมูลทั่วไป
ตรัง หรือเมืองทับเที่ยง ในอดีตเคยเป็นเมืองท่าค้าขายกับต่างประเทศ เป็นเมืองแรกที่มีต้นยางพารา โดยพระยารัษฎานุประดิษฐมหิศรภักดี นำพันธุ์มาจากมาเลเซียมาปลูกเป็นแห่งแรกของภาคใต้ เมื่อ พ.ศ. 2442 และถือเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของไทย ตรังมีแม่น้ำสำคัญ คือ แม่น้ำตรัง มีต้นกำเนิดจากเทือกเขาหลวง และแม่น้ำปะเหลียน ซึ่งมีต้นกำเนิดจากเทือกเขาบรรทัด ตรัง เป็นจังหวัดชายฝั่งมหาสมุทรอินเดีย มีฝั่งทะเลยาวทางด้านตะวันตก ประมาณ 119 กิโลเมตร ประกอบด้วยหมู่เกาะในทะเลอันดามันที่อยู่ในการปกครองกว่า 46 เกาะ ภายในพื้นที่อำเภอกันตัง 12 เกาะ อำเภอปะเหลียน 13 เกาะ และอำเภอสิเกา 21 เกาะ ช่วงเวลาที่เหมาะแก่การเดินทางท่องเที่ยว คือระหว่างเดือนตุลาคม ถึงเดือนพฤษภาคมของปี

ตรัง มีพื้นที่รวม 4,941 ตารางกิโลเมตร แบ่งการปกครองออกเป็น 9 อำเภอ คือ อำเภอเมือง อำเภอกันตัง อำเภอห้วยยอด อำเภอย่านตาขาว อำเภอปะเหลียน อำเภอสิเกา อำเภอวังวิเศษ อำเภอนาโยง อำเภอรัษฎา และอำเภอหาดสำราญ

หมายเลขโทรศัพท์ที่สำคัญ ศูนย์ประสานงานการท่องเที่ยว จังหวัดตรัง (ททท.) โทร. 0 7521 5867-8 สำนักงานจังหวัดตรัง โทร. 0 7521 8516, 0 7521 8960 สถานีตำรวจ โทร. 0 7521 8019, 0 7521 1311 โรงพยาบาลตรัง โทร. 0 7521 2241-3, 0 7521 8018 สถานีรถไฟ โทร. 0 7521 8012 แผนกจองตั๋ว โทร. 0 7521 3082 สถานีขนส่ง โทร. 0 7521 8718 ไปรษณีย์โทรเลข โทร. 0 7521 8521, 0 7521 8361, 0 7521 8021 บริษัท การบินไทย จำกัด โทร. 0 7521 8066, 0 7521 9923 สนามบิน โทร. 0 7521 0804 ท่าอากาศยานตรัง โทร. 0 7521 8224, 0 7521 1150 หอการค้าจังหวัดตรัง โทร. 0 7521 0238, 0 7522 5353 ประชาสัมพันธ์จังหวัดตรัง โทร. 0 7522 0232 ตรวจคนเข้าเมืองตรัง โทร. 0 7525 1030 ตำรวจน้ำตรัง โทร. 0 7525 1130 สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว โทร. 0 7521 5580 สำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ โทร. 0 7423 2230, 0 7422 0376 ลิงค์น่าสนใจ

+ ถ้ำเลเขากอบ Travel NEWS
อ่าน ข่าวท่องเที่ยว ประชาสัมพันธ์ ตรัง