จ.ขอนแก่น ข้อมูลท่องเที่ยว ขอนแก่น เมือง ที่พัก โรงแรม รีสอร์ท คำขวัญ


ขอนแก่น

คำขวัญประจำจังหวัด
พระธาตุขามแก่น เสียงแคนดอกคูน ศูนย์รวมผ้าไหม ร่วมใจผูกเสี่ยว เที่ยวขอนแก่นนครใหญ่
ไดโนเสาร์ลือก้อง เหรียญทองมวยโอลิมปิค

ข้อมูลทั่วไป
หากจะอ้างถึงประวัติของจังหวัดขอนแก่นซึ่งเริ่มก่อตั้งเป็นเมืองมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 1 อายุเพียงแค่สองร้อยกว่าปีก็คงจะกล่าวไม่ได้ว่าเป็นเมืองเก่า แต่ที่จริงแล้วดินแดนบนที่ราบสูงแห่งนี้มีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานมากไม่ว่าจะเป็นทางธรรมชาติ หรือทางอารยธรรม ดังที่มีการค้นพบซากสิ่งมีชีวิตดึกดำบรรพ์อายุนับล้านปี พบชุมชนเมืองโบราณสมัยก่อนประวัติศาสตร์หลายแห่ง ตลอดจนปราสาทขอมสมัยพุทธศตวรรษที่ 18 ด้วยอารยธรรมที่สั่งสมมาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ สิ่งที่พบที่นี่ไม่ว่าจะเป็น วัฒนธรรม ประเพณี โบราณสถานต่างๆ จึงล้วนเป็นส่วนหนึ่งที่สะท้อนให้ทราบความเป็นมาของคนไทยและชาติไทย

ขอนแก่นไม่เพียงจะเป็นศูนย์กลางของภาคอีสานโดยเหตุผลทางภูมิศาสตร์เท่านั้น แต่ยังเป็นศูนย์กลางทางการศึกษาและเทคโนโลยี ด้วยเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ระบบสาธารณูปโภค และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ภายในอำเภอเมืองรถโดยสารประจำทางวิ่งบริการหลายสาย มีที่พักบริการหลายระดับตั้งแต่ห้องพักราคาย่อมเยาว์ ไปจนถึงโรงแรมระดับห้าดาว สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยที่ส่งเสริมศักยภาพทางการท่องเที่ยวด้วย ขอนแก่นมีพื้นที่ประมาณ 10,885 ตารางกิโลเมตร แบ่งการปกครองออกเป็น 20 อำเภอ 5 กิ่งอำเภอ

หมายเลขโทรศัพท์ที่สำคัญ

ตำรวจท่องเที่ยว โทร. 1155, 0 4323 6937-8 ที่ว่าการอำเภอเมือง โทร. 0 4323 6115 เทศบาลนครขอนแก่น โทร. 0 4322 1185, 0 4322 4032 ประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่น โทร. 0 4323 6396 สถานกงสุลลาว โทร. 0 4322 1961, 0 4322 3689 สถานกงสุลเวียดนาม โทร. 0 4324 2190 สถานีตำรวจภูธร โทร. 191, 0 4322 1162 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น โทร. 0 4323 6882, 0 4323 6507 โรงพยาบาลศรีนครินทร์ โทร. 0 4324 2331-44

โรงพยาบาลขอนแก่น โทร. 0 4323 6005-6

Travel NEWS
อ่าน ข่าวท่องเที่ยว ประชาสัมพันธ์ ขอนแก่น