คีรีตา รีสอร์ทเกาะช้าง

รายละเอียด สิ่งอำนวยความสะดวก +

คีรีตา  เกิดจากการผสมผสานของสถาปัตยกรรมในเอเชีย ซึ่งผสมผสานด้วยศิลปะ แบบสุโขทัยและอยุธยาที่ให้ความรู้สึกผ่อนคลาย มีห้องพัก หลายรูปแบบ มีทั้งแบบจีน   แบบบาหลี มีตั่งแบบล้านนาตั้งอยู่บนพื้นไม้ เวลามองจะมองเห็นเงาสะท้อนแสงไฟที่ส่องกระทบหลังคา  

ดูสวยแปลกตา