คลับเมด บาหลี แพคเกจ ห้องพัก Club Med Bali, Indonesia 3 วัน 2 คืน ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นต้องชำระ

– ค่า สมาชิก Membership Fee 1,200 บาท สำหรับผู้ใหญ่ และเด็กที่มีอายุ 12 ปีขึ้นไป (เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ฟรี)  – ค่า ต่ออายุ สมาชิก ( กรณีเป็นสมาชิกอยู่แล้ว) 800 บาท -รถรับ-ส่ง สนามบิน (Denpasar) ราคา 1,200 บาท/ท่าน (กรุณาแจ้งล่วงหน้า)

 ** การเป็นสมาชิก มีอายุ 1 ปี นับแต่วันที่ชำระ ค่าสมาชิก **

อัตรานี้รวม -ห้องพักที่ทันสมัยในรีสอร์ทของคลับเมด (พักคู่) -อาหาร 3 มื้อทุกวัน รวมถึงไวน์, เบียร์ระหว่างมื้อกลางวันและมื้อค่ำที่มีบริการไว้อย่างไม่จำกัด -บาร์และอาหารว่าง มีทุกวันไม่จำกัด (สามารถเลือกเครื่องดื่มและของว่างได้ที่บาร์) -กิจกรรมกีฬาหลายประเภทพร้อมการแนะนำจากเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญ -Mini Club Med สำหรับเด็ก 4-11 ปี

-ทุกค่ำคืนพบกับความบันเทิงหลากหลายรูปแบบ

 เงื่อนไขของแพคเกจ

-ราคาโปรโมชั่นพิเศษ -ห้อง Connecting จ่ายเพิ่ม 700 บาท/ห้อง/คืน -ราคานี้เป็นเงินบาทสำหรับผู้พักอาศัยในประเทศไทยเท่านั้น -ไม่รวมค่าสมาชิกท่านละ 1,200 บาท -ราคาพิเศษสำหรับผู้ใหญ่เท่านั้น และอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยที่ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า -ยกเว้นการเดินทางเป็นกลุ่มคณะและไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดอื่นๆ

-คลับเมดขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อความใดๆและเงื่อนโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เที่ยวบินที่แนะนำ

เดินทางไป  กรุงเทพฯ – เดนบาซาร์  เที่ยวบิน  TG 431   เวลา 09.10 – 14.30  น.

เดินทางกลับ เดนบาซาร์ – กรุงเทพฯ เที่ยวบิน TG 432  เวลา 16.20 – 19.30 น

.