คลับเมด บาหลี แพคเกจทัวร์ 3 วัน 2 คืน คลับเมด บาหลี Clubmed Bali พร้อมตั๋วเครื่องบิน สายการบินไทย

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นต้องชำระ
– ค่า สมาชิก Membership Fee 1,200 บาท สำหรับผู้ใหญ่ และเด็กที่มีอายุ 12 ปีขึ้นไป (เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ฟรี) 
– ค่า ต่ออายุ สมาชิก ( กรณีเป็นสมาชิกอยู่แล้ว) 800 บาท
 ** การเป็นสมาชิก มีอายุ 1 ปี นับแต่วันที่ชำระ ค่าสมาชิก **

อัตรานี้รวม -ตั๋วเครื่องบิน สายการบินไทย กรุงเทพ – เดนปาซาร์ – กรุงเทพ -รถ รับ – ส่ง สนามบิน -ห้องพักที่ทันสมัยในรีสอร์ทของคลับเมด (พักคู่) -อาหาร 3 มื้อทุกวัน รวมถึงไวน์, เบียร์ระหว่างมื้อกลางวันและมื้อค่ำที่มีบริการไว้อย่างไม่จำกัด -บาร์และอาหารว่าง มีทุกวันไม่จำกัด (สามารถเลือกเครื่องดื่มและของว่างได้ที่บาร์) -กิจกรรมกีฬาหลายประเภทพร้อมการแนะนำจากเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญ -Mini Club Med สำหรับเด็ก 4-11 ปี

-พบกับความบันเทิงที่ยอดเยี่ยมทุกเย็น

เงื่อนไขของแพคเกจ

-ราคานี้สำหรับการเข้าพักอย่างน้อย 3 วัน 2 คืน และเดินทางด้วยกันอย่างน้อย 2 ท่าน  -ราคานี้เป็นเงินบาทสำหรับผู้พักอาศัยในประเทศไทยเท่านั้น -ไม่รวมค่าสมาชิก 1,200 บาท – ราคาพิเศษสำหรับผู้ใหญ่เท่านั้น และอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยที่ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า – ยกเว้นการเดินทางเป็นกลุ่มคณะ และไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดอื่นๆ – ณ วันที่จองหากมีการปรับราคาขึ้นของภาษีสนามบิน / ประกันภัยและค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิงอาจมี การเรียกเก็บเพิ่มเติมจากราคาที่เสนอจากผู้ใช้บริการ – ตั๋วเครื่องบินออกแล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือคืนเงินได้ (ตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด)

– คลับเมดขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อความใดๆ และเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า