กัวลา เก็นติ้ง ปุตราจาย่า 3 วัน 2 คืน กัวลาลัมเปอร์ – เก็นติ้ง ไฮแลนด์ – สวนสนุกธีมปาร์ค – ตึกแฝดปิโตรนัส – ปุตราจาย่า

รายละเอียด :
วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ – กัวลาลัมเปอร์(ประเทศมาเลเซีย) – เก็นติ้ง ไฮแลนด์ 09.50-12.15 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ระหว่างประเทศขาออก เคาน์เตอร์ M สายการบิน Malaysia Airline [MH] 11.05-14.15 น. เดินทางสู่ กัวลาลัมเปอร์ โดย Malaysia Airline เที่ยวบิน MH 785 / 789 ( บริการอาหารบนเครื่อง) 14.10-17.20 น. ถึงสนามบินนานาชาติกัวลาลัมเปอร์ [KLIA] ผ่านตรวจคนเข้าเมือง และ ประทับตราหนังสือเดินทางแล้ว…… เดินทางสู่ เก็นติ้ง ไฮแลนด์ นำท่านนั่งกระเช้าลอย ฟ้าที่รวดเร็วและปลอดภัยที่สุดแห่งหนึ่งของโลก จากสถานี SKYWAY ระยะทาง 3.4 ก.ม. สู่ยอดเขา “ เก็นติ้ง ไฮแลนด์” ที่มีความสูงเหนือระดับน้ำทะเลถึง 6,000 ฟิต เข้า ที่พัก FIRSTWORLD HOTEL, GENTING อาณาเขตทั้งหมดเรียกว่า “ เก็นติ้ง ซิตี้” นครที่ไม่เคยหลับไหลจากนั้นให้ท่านได้เพลิดเพลิน กับเกมส์การเสี่ยงโชคนานาชนิด อาทิ บัคคาร่า, แบล็คแจ็ค, รูเล็ต, สล็อตแมชชีนนับพันตู้ ฯลฯ บริการตลอด 24 ช. ม. หรืออิสระให้ท่านใช้สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ภายใน GENTING HIGHLAND อาทิ เช่น ชมโชว์ระดับโลกที่สับเปลี่ยนหมุนเวียนให้ความเพลิดเพลิน, ช้อปปิ้ง FIRSTWORLD PLAZA , ดิสโก้, คาราโอเกะ, โบว์ลิ่ง 30 เลน, บริการนวดแผนโบราณ, สวนสนุก Theme Park อีกมากมาย แล้วพักผ่อนตามอัธยาศัย ** คาสิโน แต่งตัวสุภาพ เสื้อคอปก, รองเท้าหุ้มส้นและไม่นุ่งขาสั้น/บนเก็นติ้ง 14-22 องศา ควรเตรียมเสื้อแจ็คเกตไปด้วย **

วันที่สอง เก็นติ้ง – กัวลาลัมเปอร์ – ซิตี้ทัวร์ – ช้อปปิ้ง – สวนสนุก ธีมปาร์ค

เช้า บริการอาหารเช้าที่โรงแรม ( มื้อที่ 1) กับบรรยากาศเย็นสบายบนยอดเขา 09.00 น. เดินทางสู่เมืองหลวงมาเลเซีย เที่ยวชม “ กรุงกัวลาลัมเปอร์” อาทิ เปโตรนัส ทวินทาว เวอร์ ซึ่งเป็นตึกแฝดที่สูงที่สุดในโลก ด้วยงบประมาณการก่อสร้างกว่า 20,000 ล้าน บาท ยอดตึกสูง 451.9 เมตร , พระราชวังกษัตริย์ “ อีสตาน่า ไนการ่า”, ตึกสุลต่านอับ ดุลซามัค, ลานเมอร์เดก้าแสควร์, อนุสาวรีญืแห่งชาติ พร้อมถ่ายรูปสถานที่ต่างๆ ไว้เป็น ที่ระลึก 12.00 น. บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 2 ) จากนั้นให้ท่านช้อปปิ้งสินค้า ของที่ ระลึกจากมาเลเซีย อาทิ ผ้าบาติก, ช็อคกาแลต และสินค้าแบรนด์เนมจาก ห้างสรรพสินค้าชั้นนำ อาทิ Sugai Wang Plaza, Lot 10, Suria KLCC 17.00 น. สมควรแก่เวลา เข้าสู่ที่พัก FIRSTWORLD HOTEL, GENTING HIGHLAND เป็นคืนที่ 2 อิสระให้ท่านได้ พักผ่อนตามอัธยาศัย หรือเชิญเลือกพักผ่อนตามอัธยาศัย ณ จุดชม วิวต่างๆ ของ “ เก็นติ้ง ซิตี้” นครแห่งความบันเทิง พร้อมถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับสิ่งก่อ สร้างจำลอง อาทิ หอไอเฟลจากฝรั่งเศส , เทพีเสรีภาพของอเมริกา ตลอดจนเรือกอน โดล่าจากเวนิส เป็นต้นหรือเชิญเสี่ยงโชคภายในบ่อนคาสิโนหรูหรา ที่จัดว่าใหญ่และทันสมัยที่สุดในเอเชีย

วันที่สาม เก็นติ้ง ไฮแลนด์-เมืองใหม่ปุตราจาย่า-สกัวลาลัมเปอร์-สนามบินสุวรรณภูมิ

เช้า จิบกาแฟยามเช้า บริการอาหารเช้าแบบบุปเฟ่ต์ ที่ห้องอาหารของโรงแรม ( มื้อ ที่ 3) อำลาเก็นติ้ง นำท่านเดินทางสู่เมืองใหม่ “ ปุตราจาย่า” หรือเมืองหลวงในอนาคต ของมาเลเซีย สร้างขึ้นเพื่อลดปัญหาจราจรของกัวลาลัมเปอร์และเมืองที่เติบโตขึ้นทุก วัน รองรับการขยายตัว ของเมืองหลวงในอนาคต โดยย้ายสถานที่ทำงานข้าราชการ ทั้งหมดมารวมกันเป็นตึกขนาดใหญ่ พร้อมสาธารณูปโภคต่างๆ อย่างเป็นระบบ นำชม มัสยิดสีชมพู, ที่ทำงานภาครัฐ ตลอดจนที่อยู่อาศัย และสิ่งปลูกสร้างอย่างเป็นระเบียบ ของประชาชนซึ่งห่างจากเมืองหลวงเดิมเพียง 50 ก. ม. 12.00 น. บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 4) จากนั้นเดินทางสู่สนามบินนานาชาติ กัวลาลัมเปอร์ เช็คสัมภาระ รับตั๋วเครื่องบิน มีเวลาให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี ต่อที่ภายในบริเวณสนามบิน ตรวจเช็คสัมภาระ รับตั๋วเครื่องบิน 15.15-17.50 น. เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดย MALAYSIA AIRLINE เที่ยวบิน MH 782 / 780

16.20-18.55 น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ